אטלס רוחות הוא אטלס המכיל מידע על מהירות הרוח וכיוון הרוח באזורים שונים. מידע זה כולל מפות, אך גם סדרות עתיות ונתוני שכיחות (סטטיסטיקה).

אטלס רוחות משמש בעת קבלת החלטה על מיקום מתאים לחוות רוח. הנתונים הנדרשים עוסקים במהירות הרוח בגבהים שבטווח 30–100 מטר במשך תקופה של 10–20 שנים.

אטלס רוחות ראשון, שפורסם ב-1989, הוא אטלס הרוחות האירופי (European Wind Atlas). רוסיה פרסמה אטלס רוחות בשנת 2000, ומצרים - בשנת 2006.

מפה עולמית של מהירות רוח ממוצעת בגובה 50 מטר, בעשור 1983–1993

קישורים חיצוניים עריכה