איגרת יוחנן

האם התכוונתם ל...

איגרות המהוות חלק מספרי הברית החדשה