איל"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית

אַיֶלֶ"ת – אגודה ישראלית לבולאות תימאטית היא עמותה שמטרתה לאגד את הבולאים התימאטיים בישראל, לקדם בארץ את תחום איסוף הבולים ודברי הדואר על פי נושא תוך יצירת קשר וסיוע הדדי באיסוף, מחקר בולאי והצגה בתערוכות.

סמליל איל"ת

העמותה חברה בהתאחדות בולאי ישראל, ופועלת למען שילוב אספני ישראל בפעילות האיסוף התימאטי הבינלאומי.

מהות האיסוף התימאטי (נושׂאי)

עריכה

איסוף תימאטי הוא אוסף המציג ומפתֵח סיפור אודות נושא נבחר, וכולל חומר דוארי מגוון - לא רק בולים, כי אם גם מעטפות, גלויות, איגרות אוויר, חותמות ועוד.
ההבדל העיקרי בין האיסוף התימאטי לבין יתר סוגי האיסוף הבולאי (המסורתי, דואר אוויר, היסטוריה דוארית, כלילים, אסטרו-בולאות, גלויות מירב) טמון בשימוש בחומר הבולאי: הדגש הוא על נושא/תוכן הפריט ומה הוא מייצג. ניתן לבחור נושא איסוף באופן חופשי על פי תוכן הפריטים או על פי המטרה המיוחדת של הוצאת החומר הבולאי (לכבוד אולימפיאדות, ארגונים בינלאומיים וכדומה).
תחום האיסוף התימאטי אינו מכיר בגבולות גאוגרפיים, בהגבלות זמן או במגבלות של שימוש בחומר בולאי. הוא דורש הכרה מפורטת של הנושא עצמו ושל החומר הבולאי באותו נושא נחקר.

בחירת הנושא

עריכה

רוח הבולאות התימאטית מחייבת שימוש מאוזן ואופטימאלי בהיבטים התימאטיים והבולאיים של החומר. התצוגה התימאטית צריכה לכלול את ההיקף הגדול ביותר האפשרי של פריטים מתאימים, תוך התחשבות גם ביכולת שילובם בנושא הנבחר, וגם בחשיבותם הבולאית.
בחירת הנושא יכולה להיעשות על פי אחת מהגישות הבאות:

 1. סקירה פנורמית שלמה ורחבה של הנושא הנבחר.
 2. סקירה ממוקדת יותר, היבט נבחר של הנושא הנחקר, וזאת מבלי לאבד את הרוח הכללית של הנושא.

דוגמאות לאפשרויות איסוף נושאי (וכמשתמע מכך - נושא התצוגה בתערוכה) בהתאם לכל אחת משתי הגישות שתוארו לעיל:

נושא רחב (פנורמה) נושא ממוקד
תחבורה רכבות
רכבות רכבות קיטור
בוטניקה עצים
בעלי חיים כלבים
אומנות קרמיקה
מוזיקה מוזיקת ימי הביניים באירופה
כלי מיתר הכינור
אופניים טור-דה-פראנס
רפואה רפואת עיניים
גאוגרפיה מפות

הקמת האגודה

עריכה

אספת היסוד של האגודה התקיימה ב־9 באוקטובר 1990, ה' חוה"מ סוכות ה'תשנ"א, במהלך תערוכת הבולים הלאומית "באר שבע 90", בבית יד-לבנים, שדרות הנשיאים, באר-שבע.

מייסדי האגודה והועד הזמני: נחום שרשבסקי, מנחם לדור, מיכאל הירשפלד, שלום ברגר ואריה לביא.

האספה הכללית הראשונה של איל"ת התקיימה ב-26 במרץ 1991 בנוכחות של 62 חברים בה נבחר מנחם לדור כיו"ר האגודה.

פרסומי האגודה

עריכה

חברי איל"ת מקבלים את פרסומי האגודה:

 • נושׂאון – חוברת היוצאת לאור ארבע פעמים בשנה, ונשלחת בדואר אל חברי האגודה. הגרסה הראשונה של חוברת זו יצאה לאור בתאריך 1 ביוני 1990, והיא הייתה חסרת שם. חוברת מספר 2, אשר יצאה לאור שלושה חודשים לאחר מכן, נשאה את השם: "תימטיאון". חוברת מס' 7, אשר יצאה לאור ביולי 1991, נשאה לראשונה את השם: "נושאון", וזהו שמו של ביטאון האגודה עד עצם היום הזה.
 • נושׂאונט – ביטאון אלקטרוני המופץ במייל ארבע פעמים בשנה. למעשה, זהו כתב העת המקוון הראשון בענייני בולאות היוצא בעברית. הפרסום הראשון הופץ בתאריך 15 בינואר 2007 בעריכת יורם לוביאניקר (אשר ממשיך לערכו עד היום).
 • נושׂאונצ'יק – ביטאון אלקטרוני המיועד לקהל האספנים הצעיר ולבני הנוער. בעשור הראשון להופעתו הופץ במייל 12 פעמים בשנה, ולאחר מכן - שש פעמים בשנה. הפרסום הראשון הופץ בתאריך 1 בינואר 2008, ומאז ועד היום עורכת אותו שביט טלמן.

פעילויות האגודה

עריכה

איל"ת מארגנת השתלמויות מציגים ומכירות פומביות ומפגשי חברים. בנוסף, מקבלים החברים את כל השירותים של התאחדות בולאי ישראל (הב"י):

 • "שובל" – ביטאון ההתאחדות
 • שרותי ספריה בולאית תימאטית וכללית
 • כנסים והרצאות

המישור הבינלאומי

עריכה

במישור הבינלאומי איל"ת מעודדת את חבריה להשתתף ולהציג בתערוכות בולים תימאטיות מקומיות ובינלאומיות, ותורמת את חלקה באמצעות שליחת שופטים תימאטיים מומחים מישראל לתערוכות אלו.

חברי הוועד

עריכה

בתאריך 16/03/2017 נערכו הבחירות הדו-שנתיות לוועד האגודה, ונבחרו בה חברים למלא את התפקידים הבאים:

 • יצחק ברק - יו"ר האגודה
 • מנחם לדור - סגן היו"ר
 • רן ברש - מזכיר האגודה ועורך את אתר האינטרנט של האגודה
 • שלמה וורגן - גזבר
 • יורם לוביאניקר - חבר ועד ועורך "נושאון" ו-"נושאונט"
 • ד"ר יהושע מגר - חבר ועד

בוועדת הביקורת של האגודה חברים:

 • יצחק מי-רז - יו"ר הוועדה
 • אריה לביא
 • פאולו דואק

קישורים חיצוניים

עריכה