אִינְטֶרְרֶקְס (לטינית: Interrex; מלך ביניים), הייתה משרה ברומא העתיקה.

מקורה של המשרה היא בתקופת המלוכה. כאשר המלך נפטר, הסנאט היה מתכנס ובוחר אינטררקס שייקח על עצמו את תפקידו של המלך עד לבחירתו של מלך חדש. בתקופת הרפובליקה, כאשר אחד הקונסולים התפטר, הודח או נהרג במהלך כהונתו ועמיתו שהה מחוץ לעיר, או שהגיע זמן הבחירות ושני הקונסולים שהו מחוץ לעיר, היה הסנאט היה ממנה אינטררקס שתפקידו היה לערוך בחירות לקונסולאט (בחירות למשרת הקונסול). מסיבה זאת האינטררקס היה נושא המשרה היחיד שלטריבוני הפלבס לא הייתה סמכות להשתמש בזכות הוטו שלהם כנגדו.

האדם המכהן כאינטררקס חייב היה להיות פטריקי, כהונת האינטררקס נמשכה חמישה ימים ואז היה עליו להתפטר ומונה אינטררקס חדש במקומו. על הראשון לכהן בתפקיד נאסר להשלים את משימתו כך שלמטרת עריכת בחירות נדרשו לפחות שני אינטררקס.

קישורים חיצוניים

עריכה