אי-סובלנות

דף פירושונים

אי-סובלנות הוא חוסר או היעדר סובלנות.

האם התכוונתם ל...