אלקן (פירושונים)

האם התכוונתם ל...

  • אלקנים – קבוצה פונקציונלית של תרכובות אורגניות

אישים: