אמפר

יחידת מידה בינלאומית לזרם חשמלי

אמפר (Ampere) היא יחידת המידה הבסיסית לזרם חשמלי, לפי מערכת היחידות הבינלאומית (SI). היא קרויה על שמו של הפיזיקאי אנדרה מרי אמפר.

קולון לשנייה
מד זרם (אמפר-מטר)

הממד של האמפר הוא ממד הזרם, וסימונו A.

בעת התחשמלות, זרם חילופין מסדר גודל של כ־60 מיליאמפר או זרם ישר בעוצמה של כ־300 עד 500 מיליאמפר יכולים להביא לפרפור חדרים באדם. משום כך, רגישותו של ממסר פחת במכשירי חשמל ביתיים עומדת על 30 מיליאמפר. בכיסא חשמלי נעשה שימוש בזרם של 8 אמפר על מנת להוציא להורג את הנידון למוות.

הגדרות עריכה

החל מתאריך 20 במאי 2019 ההגדרה של האמפר במערכת SI והיא "זרם חשמלי של קולון אחד במשך שנייה אחת", כלומר יחידת מטען ליחידת זמן (קולון לשנייה):  . הקולון הוא יחידת מטען ששווה לזו של   יחידות מטען בסיסיות (מטען האלקטרון בסימן חיובי).

לפני כן ההגדרה המקורית של אמפר הייתה : "גודל של זרם ישר, אשר, אם היה עובר בשני תיילים ישרים, מקבילים ואינסופיים, המרוחקים האחד מהשני מרחק של מטר אחד והנמצאים בתוך ואקום, היה יוצר בין שני התיילים האלה כוח של ‎2×10-7ניוטון [kg·m/s²] לכל מטר של אורך". לפי הגדרה זו בזרם של אמפר אחד עוברים בכל נקודה נתונה במוליך כ- ‎6.242×1018אלקטרונים בשנייה.

היסטורית, האמפר מוגדר באמצעות הכוח המגנטי הפועל על תיילים ובהם זרם, ורק בדיעבד מוגדרת יחידת המטען (הקולון). ביחידות cgs הגישה היא הפוכה, קודם כל הוגדרה יחידת המטען ("היחידה האלקטרוסטטית") ורק אחר כך הוגדרו הקבועים והיחידות האחרים.

ראו גם עריכה

קישורים חיצוניים עריכה