יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

אפראט מדעי (גם אפראט ביקורתי; לטינית: apparatus criticus) הם הערות, תרגומים והסברים של המהדיר המצדיקות את בחירתו בגרסה מסוימת של טקסט. האפרטוס קריטיקוס מציע סימנים וקיצורים כדי ליידע את הקורא אילו שינויים נעשו בגרסת המקור של הטקסט ומאילו סיבות.

הפרטוס קריטיקוס בתחתית הטקסט

סימנים עריכה

סימן שם מלא משמעות
obelus טקסט מושחת
<...> סימון לנקודה החשובה לציון מבחינה שפתית
X עם ארבע נקודות סביב (כוכבית) asteriskos סימון שהשורה תקינה אולם בהמשך היא חוזרת שלא לצורך.
*- שורה שחוזרת על שורה קודמת ומיקומה אינו תקין.
נקודתיים מעל ומתחת ל- < diple הוספת סימן לשורה כדי לסמן שיש נוסח קודם בידי מומחה שחושב שהשורה אחרת.
C הפוכה antisigma הפיכה בסדר של שורות

קיצורים עריכה

קיצור מלא משמעות
a.c.,a.corr
abiud abiudicavit "נדחה", כלומר הסרה של קטע בעקבות כך שאינו במיקומו המתאים או בעקבות השחתה של הטקסט.
absc abscissus
acc. accedente
add. addidit
adi addidit
agn. agnoscit
al. alii, alibi
approh approhante
archet archetypus
arg argumentum
attr. attribuit
cett. ceteri codices
cf. confer
ci.\ cj. coniecit
cl.\coll. collato codice
cod codex
sim similia, similar, similarly, similiter
sp spatium
sq sequens
ss. supra scriptus
stat statuit
suppl supplevit
susp suspectus, suspicatus est
test testimonia
transp transposuit
trib tribuit
trsp.,trps transposuit
u. v.,uv ut videtur
v vox, verbum
v. l (variant reading) varia lectio קיים פירוש מקובל חלופי של המילה בטקסט.
v. l. ant varia lectio antiqua קיים פירוש קדום חלופי של מילה בטקסט.
vet vetus,veteres
vid videtur
vs versus
vulg vulgate
del delevit נמחק
def defendit, deficit חסר
sch scholium סקוליה (Scholia)

רשימה של מהדירים עריכה

ראו גם עריכה

לקריאה נוספת עריכה

רשימת קיצורים עריכה

  • Eleanor Dickey, Ancient Greek Scholarship:A Guide to Finding, Reading, and Understanding Scholia, Commentaries, Lexica, and Grammatiacl Treatises, from Their Beginnings to the Byzantine Period, oxford (2007) pp.135-138
  • Testimonien zum Corpus Hippocraticum, p.86
  • Apparatus Abbreviations

הערות שוליים עריכה