אתנה - המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט

אתנה - המועצה הציבורית לקידום נערות ונשים בספורט היא מועצה ציבורית בישראל שהוקמה בחודש מרץ 2005, לאחר החלטת ממשלה להקמת גוף מייעץ למשרד התרבות והספורט. מטרת המועצה היא "פיתוח תרבות ספורט בישראל בדרך אשר תבטיח את השתתפותן המלאה של ילדות נערות ונשים בכל תחומי הספורט".

סמליל המועצה הציבורית אתנה

מטרות עריכה

מטרות המועצה הן:

  • לפעול לקידום מדיניות לפיתוח ספורט הנשים בישראל
  • לגבש תוכניות פעולה רב-שנתיות ליצירת תשתית רחבה לפעילות ספורט נשים וקידום ספורט הישגי
  • לגבש המלצות לפיתוח מנהיגות לספורט הנשים בישראל
  • לפעול לשינוי עמדות בקרב הציבור בישראל בכל הנוגע לספורט הנשים.

פעילות עריכה

עיקר פעילותה של המועצה הוא בחלוקת תקציבים לפעילות שוטפת של אגודות ספורט נשים וספורטאיות. מעבר לכך, מקיימת המועצה בכל שנה את פסטיבל אתנה הולכות רחוק המקדם את הספורט העממי.

קישורים חיצוניים עריכה