פתיחת התפריט הראשי

בית המשפט העליון לבוררות של רוסיה

Arbitr.ru.gif

בית המשפט העליון לבוררות של הפדרציה הרוסיתרוסית: Высший Арбитражный Суд Российской Федерации) היה גוף בכיר במערכת המשפט הרוסית שעסק בבוררות בעניינים כלכליים, כמו גם במחלוקות בנושאי החוק הפדרלי ועניינים שונים. נוסף לכך ביצע בית המשפט פיקוח משפטי על יישום החוק הפדרלי.

הוקם ב-23 בינואר 1992 והתקיים עד קיץ 2014, עת מוזג ב-6 באוגוסט 2014 עם בית המשפט העליון של רוסיה.

תוכן עניינים

יו"ר בית המשפט העליון לבוררותעריכה

יושב ראש בית המשפט העליון לבוררות התמנה על ידי מועצת הפדרציה של רוסיה בהמלצת נשיא רוסיה. סגן ושופטי בית המשפט העליון לבוררות התמנו על ידי מועצת הפדרציה של רוסיה, בהמלצת נשיא רוסיה שהסתמך על דעתו של יו"ר בית המשפט העליון לבוררות.

רשימת יושבי ראש בית המשפט העליון לבוררותעריכה

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה