פתיחת התפריט הראשי
1 סנטימו

בלבואה הוא שמו של המטבע הרשמי של פנמה. שמו ניתן לו לכבוד וסקו נוניז דה בלבואה, מגלה הארצות (קונקיסטאדור) הספרדי. לפי תקן ISO 4217 סימנו הוא PAB.

הבלבואה מוצמד לדולר האמריקאי בשער חליפין של 1:1 מאז 1903, וניתן להמרה ביחס זה בכל עת בפנמה. הבלבואה מתחלק ל-100 סנטיסמוס. למטבעות 1, 5, 10, 25 ו-50 סנטיסמו יש אותם משקל, ממדים והרכב מתכות כשל מקביליהם בארצות הברית: הפני, הניקל, הדיים, הקוורטר וחצי הדולר, בהתאמה.

מטבעות בשימוש: 1, 5, 10 ,25 ,50 סנטיסמוס ומטבעות של 1 ו-2 בלבואה. לבלבואה אין שטרות, והשטרות הם שטרות הדולר האמריקני.