בריוני סיגמה

משפחה של הדרונים תת-אטומים (בריונים) שמורכבים משני קווארקים מדור הטעמים הראשון (קווארק מעלה ו / או מטה), וקווארק שלישי מאחד דורות הטעם הגבוהים

בריוני סיגמא הם משפחה של הדרונים תת-אטומים (בריונים) שמורכבים משני קווארקים מדור הטעמים הראשון (קווארק מעלה ו / או מטה), וקווארק שלישי מאחד דורות הטעם הגבוהים יותר. מכאן שהקווארק השלישי יכול בבריונים אלה להיות מוזר (סמלים +Σ- ,Σ0 ,Σ), קסם (סמלים Σ++c ,Σ+c ,Σ0c), תחתית (סמלים Σ+b,Σ0b,Σ−b) או עליון (סמלים Σ++t ,Σ +t ,Σ0t). לבריוני סיגמהאיזוספין כולל של 1, ויכולים להיות נייטרליים או בעלי מטען אלמנטרי יסודי של +2, +1, 0 או -1. הם קשורים קשר הדוק לבריוני למבדה, ונבדלים מהם רק בהתנהגות של פונקציות הגל לאחר חילופי טעמים. בריוני סיגמה המכילים קווארקים עליונים לא צפויה להימצא לפי המודל הסטנדרטי, הסיבה לכך היא שהמודל הסטנדרטי צופה כי אורך החיים הממוצע של הקווארקים העליונים יהיה בערך 5x10⁻²⁵ שניות, כמות זמן זו קטנה באופן משמעותי מכמות הזמן הדרושה לאינטראקציות החזקות, ולכן קוורקים אלה לא יצרו הדרונים בכלל ובריוני סיגמה בפרט.

רשימהעריכה

בריוני סיגמא בעלי ספין ½+:
שם החלקיק סימון הרכב קווארקים מסה במנוחה[MeV/c^2] איזו ספין ספין מטען מוזרות קסם\יופי תחתיות עליונות זמן מחצית החיים[sec]
סיגמא ⁺Σ uus 1,189.37 ± 0.07 1 ½+ 1+ 1- 0 0 0 8.018 ± 0.026 × 10−11
סיגמא Σº uds 1,192.642 ± 0.024 1 ½+ 0 1- 0 0 0 7.4 ± 0.7 × 10−20
סיגמא ⁻Σ dds 1,197.449 ± 0.030 1 ½+ 1- 1- 0 0 0 1.479 ± 0.011 × 10−10
סיגמא מוקסם Σ⁺⁺c uuc 2,454.02 ± 0.18 1 ½+ 2+ 0 1+ 0 0 3.0 ± 0.4 × 10−22
סיגמא מוקסם Σ⁺c udc 2,452.9 ± 0.4 1 ½+ 1+ 0 1+ 0 0 1.4 × 10−22
סיגמא מוקסם Σºc ddc 2,453.76 ± 0.18 1 ½+ 0 0 1+ 0 0 3.0 ± 0.5 × 10−22
סיגמא תחתון Σ⁺b uub 5,807.7 ± 3.8 1 ½+ 1+ 0 0 1- 0 -
סיגמא תחתון Σºb udb - 1 ½+ 0 0 0 1- 0 -
סיגמא תחתון Σ⁻b ddb 5,815.2 ± 2.7 1 ½+ 1- 0 0 1- 0 -
סיגמא עליון Σ⁺⁺t uut - 1 ½+ 2+ 0 0 0 1+ -
סיגמא עליון Σ⁺t udt - 1 ½+ 1+ 0 0 0 1+ -
סיגמא עליון Σºt ddt - 1 ½+ 0 0 0 0 1+ -
בריוני סיגמא בעלי ספין 3/2+:
שם החלקיק סימון הרכב קווארקים מסה במנוחה[MeV/c^2] איזו ספין ספין מטען מוזרות קסם\יופי תחתיות עליונות זמן מחצית החיים[sec]
סיגמא ⁺*Σ uus 1,382.8 ± 0.4 1 3/2+ 1+ 1- 0 0 0 1.84 ± 0.04 × 10−23
סיגמא Σ*º uds 1,383.7 ± 1.0 1 3/2+ 0 1- 0 0 0 1.8 ± 0.3 × 10−23
סיגמא ⁻*Σ dds 1,387.2 ± 0.5 1 3/2+ 1- 1- 0 0 0 1.67 ± 0.09 × 10−23
סיגמא מוקסם Σ*⁺⁺c uuc 2,518.4 ± 0.6 1 3/2+ 2+ 0 1+ 0 0 4.4 ± 0.6 × 10−23
סיגמא מוקסם Σ*⁺c udc 2,517.5 ± 2.3 1 3/2+ 1+ 0 1+ 0 0 3.9 × 10−23
סיגמא מוקסם Σ*ºc ddc 2,518.0 ± 0.5 1 3/2+ 0 0 1+ 0 0 4.1 ± 0.5 × 10−23
סיגמא תחתון Σ*⁺b uub - 1 3/2+ 1+ 0 0 1- 0 -
סיגמא תחתון Σ*ºb udb - 1 3/2+ 0 0 0 1- 0 -
סיגמא תחתון Σ*⁻b ddb - 1 3/2+ 1- 0 0 1- 0 -
סיגמא עליון Σ*⁺⁺t uut - 1 3/2+ 2+ 0 0 0 1+ -
סיגמא עליון Σ*⁺t udt - 1 3/2+ 1+ 0 0 0 1+ -
סיגמא עליון Σ*ºt ddt - 1 3/2+ 0 0 0 0 1+ -

קישורים חיצונייםעריכה