גן מבני

גן מבני (structural gene) הוא גן שמקודד לכל תוצר רנ"א או חלבון מלבד פקטור רגולטורי (למשל חלבון רגולטורי). גן זה יכול לקודד, לחלבון מבני כגון אנזים, או מולקולת רנ"א שלא מעורבת בתהליכי רגולציה. גנים מבניים מייצגים מגוון רחב של מבנים ופונקציות של חלבונים, כולל חלבונים מבניים, אנזימים עם פעילויות קטליטיות וכו'. גנים אלו נחוצים לתכונות המורפולוגיות והפונקציונליות של התא. באאוקריוטים, גנים אלו מופיעים בצורה מפוצלת, מחולקים לאינטרונים ולאקסונים אך בפרוקריוטים, גנים אלו מופיעים בצורה רציפה. הגנים המבניים קשורים לסינתזה של שרשרת פוליפפטידית אחת או מספר של שרשראות פוליפפטידיות ובנוסף, ליצירת סוגים שונים של רנ"א הנדרשים במהלך סינתזת חלבון. גנים מבניים שונים מגנים רגולטורים או גני פרומוטר בכך שהם משרתים מטרה חשובה של תעתוק חלבונים.

באופרון הלקטוז, גנים אלו מקושרים עם סינתזת אנזימים אשר נחוצים עבור המטבוליזם של לקטוז. באופרון הלקטוז ישנם שלושה גנים מבניים:

  • גן ה- LAC Z עבור אנזים הבטא-גלקטוזידאז.
  • גן ה- LAC Y עבור אנזים הפרמיאז.
  • גן ה- LAC A עבור האנזים אצטילאז.

קישורים חיצונייםעריכה