דברי החרטה של צ'וסר

דברי החרטה של צ'וסר הם חלקם האחרון של סיפורי קנטרברי, יצירתו של ג'פרי צ'וסר, בן המאה ה-14. הם כתובים כדברי התנצלות, ובהם צ'וסר מביע את תקוותו שיזכה בסליחת הקוראים על הפרקים הגסים והבלתי-ראויים שנכללו בכמה מיצירותיו הקודמות, ומבקש מחילה על חטאיו.

Wherfore I biseke yow mekely, for the mercy

Of God, that ye preye for me that crist have

Mercy on me and foryeve me my giltes;/ and

Namely of my translacions and enditynges of

Worldly vanitees, the whiche I revoke in

My retracciouns:/ as is the book of Troilus

the book also of Fame; the book of

The xxv. Ladies; the book of the duchesse

The book of seint valentynes day of the parlement

of briddes; the tales of counterbury ,

Thilke that sownen into synne;/ the book of the

Leoun; and many another book .

נסיבות כתיבת הדברים אינן ברורות די צרכן, ועל כן אין לדעת האם אלו הם הצהרות חרטה כנות או שמא המשכה של החזרה בתשובה מסיפורו של הכהן, או אולי פשוט דרך לפרסם את יצירותיו הקודמות. מסתורין אופף אפילו את השאלה האם דברי החרטה נכללו במהדורה המקורית של "סיפורי קנטרברי" או הם מעין וידוי על ערש דווי שנעשה לחלק בלתי נפרד מיצירתו המפורסמת ביותר.

דברי-חרטה, שנקראו גם "שיר התכחשות", היו נפוצים ביצירות אותה תקופה ואמנם אפשר שטבען הגס של כמה מיצירותיו של צ'וסר אכן נזקק לסליחה. הספר של Leoun (אריה) הנזכר בדברים הוא ככל הנראה יצירה נשכחת של צ'וסר. בסיימו את סיפורי קנטרברי בדברי-חרטה אלה, מצליח צ'וסר להביא לכלל סיום את מה שאחרת היה נחשב ליצירה-שלא-נשלמה, וחותם במשפטים הבאים:

Qui cum Patre et Spiritu Sancto vivit et regnat Deus per omnia secula. Amen. Heere is ended the Book of the Tales of Caunterbury, compiled by Geffrey Chaucer, of whos soule Jhesu Crist have mercy. Amen.

לקריאה נוספתעריכה

קישורים חיצונייםעריכה