דברי ימי אירלנד

דברי ימי אירלנד הוא כינוי מודרני לכרוניקה קדומה שנכתבה במנזרים באירלנד בין השנים 432911.

תיאור שנת 432 בדברי ימי ממלכת אירלנד, יצירה המתבססת על דברי ימי אירלנד.

מרבית כרוניקות אלה ששרדו עד ימינו מתבססות על טקסט קדום מקורי, ורק החל מתיאור שנת 911 ניתן לראות וריאנטים בין הכרוניקות. כרוניקות אלה המתבססות על הטקסט הקדום כוללות את דברי ימי אניספאלן, דברי ימי אלסטר, הכרוניקון סקוטורום, דברי ימי קלונמאקנוייז, דברי ימי טיגרנאך, דברי ימי רוזקרי ודברי ימי בויל.

תיאור הכרוניקה

עריכה

הכרוניקה מתארת את האירועים שאירוע בשנה מסוימת תחת הכותרת של השנה. במרבית המקרים מדובר בתיאור אירוע בודד או מספר מועט של אירועים שהתרחשו באותה שנה. כך לדוגמה הפשיטה הויקינגית על מנזר איונה בשנת 806, בה נרצחה כל אוכלוסיית המנזר, וממנה ניתן ללמוד כנראה על פשיטות שנערכו בשנה זו בכל רחבי סקוטלנד ואירלנד, מתוארת בכרוניקה כך:

הקהילה של איונה נהרגה בידי גויים, 68.

ככל הנראה המספר מתייחס למספר ההרוגים. מרבית אירועים הכרוניקה הם למעשה ציוני פטירה של אצילים שונים, והחל משנת 800 מצוינים בכרוניקה אירועי פשיטה של הוויקינגים, וכן מצוינים בכרוניקה תיאורי אירועים אסטרונומיים כגון ליקוי חמה שהתרחש ב-29 ביוני 512.

מחבר הכרוניקה

עריכה

לא ידועים שמות המחברים, אולם ככל הנראה מדובר בנזירים במנזרים שונים שתיעדו את ההיסטוריה של המנזרים. הכרוניקה נכתבה באזורים שונים, ובהם במנזר איונה. ככל הנראה מדובר במספר כרוניקות שאוחדו במהלך המחצית השנייה של המאה השביעית לכרוניקה אחת - איחוד שבוצע כנראה באיונה. כנראה בין השנים 740911 נכתבה הכרוניקה באיונה ובשנה זו הועברה למנזר אחר (ייתכן שמדובר בארמאז' - Armagh).

לאחר שנה זו נכתבו האירועים בשני אתרים שונים ונוצרו למעשה מספר כרוניקות שונות (כגון הכרוניקות המוזכרות לעיל ודברי ימי ממלכת אירלנד).