דובר

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

דּוֹבֵ֫ר (דיבור או דברור)
  • דובר (מקצוע) – אדם המופקד על ייצוג של ארגון או איש ציבור בפני אמצעי התקשורת
  • "דובר" (ראו Speaker (אנ')) – כינויו של יושב ראש פרלמנט, בעיקר במדינות דוברות אנגלית
  • דובר (שירה) – הדמות המבוטאת בשירה, ה"מדברת" באמצעותה
  • דובר (בלשנות) – אדם המדבר שפת דיבור מסוימת, ברמה כלשהי
    • דובר שפת אם – אדם המדבר בשפה הראשונה אותה למד מגיל ינקות (בד"כ)
    • דובר שפה זרה (אנ') – אדם המדבר שפת דיבור מסוימת, ברמה כלשהי, שאינה שפת אמו
מקומות וגופים בשם דוֹ֫בֶר (Dover)