האפוקליפסה הסינופטית

האפוקליפסה הסינופטית היא חזון אחרית הימים שהשמיע ישו על הר הזיתים, והמוזכרת בשלוש הבשורות הסנופטיות.

את הנבואה השמיע ישו אחרי שתלמידיו שיבחו בפניו את מבני המקדש ותיארו אותם כמבנים יפים, תגובתו הייתה שבאחרית הימים יחרב המקדש ולא בו תישאר אבן על אבן.

נבואה זו שימשה את הממסד הכנסייתי הנוצרי להתייחס אל ירושלים במימד הרוחני במקום הגשמי, כי אם העיר לא תתקיים פיזית תהייה במקומה ירושלים של מעלה, הרוחנית, אשר תמלא את תפקידיה של העיר הארצית. מכאן גם שלילת זכותם של היהודים על העיר, כי אם העיר לא מתקיימת אין לה בעלים.

לפי ישו יש להשמיע קודם כל את הבשורה לכל הגויים. אותם שליחים שיפיצו את הבשורה יירדפו, תפרוץ מלחמה בה יילחמו כולם בכולם ויהיה רעב כבד, יקומו משיחי שקר, יהיה חושך בארץ, ולבסוף תהיה גאולה.

הבשורה על-פי מרקוס עריכה

ויהי בצאתו מן-המקדש ויאמר אליו אחד מתלמידיו רבי ראה מה-יפו האבנים והבנינים האלה: 2 ויען איתו ישוע ויאמר הראית את-הבנינים הגדולים האלה לא-תישאר אבן על-אבן אשר לא תתפרק: ....(הבשורה על-פי מרקוס פרק 13)

הבשורה על פי מתי עריכה

ויצא-ישוע מן-המקדש ללכת לדרכו ויגשו תלמידיו להראותו את-בניני המקדש: ויען ישוע ויאמר אליהם הראיתם את-כל-אלה אמן אמר אני לכם לא-תישאר פה אבן על-אבן אשר לא תתפרק: וישב על-הר הזיתים ויגשו אליו התלמידים לבדם ויאמרו אמר-נא לנו מתי תהיה זאת ומה אות בואך ואות קץ העולם: ויען ישוע ויאמר להם ראו פן-יתעה אתכם איש: כי רבים יבאו בשמי לאמר אני הוא המשיח והתעו רבים: ואתם עתידים לשמע מלחמות ושמעות מלחמה ראו פן-תבהלו כי-היו תהיה כל-זאת אך עדן אין הקץ: כי יקום גוי על-גוי וממלכה על-ממלכה והיה רעב ודבר ורעש הנה והנה: וכל-אלה רק ראשית החבלים: אז יסגירו אתכם לצרה והמיתו אתכם והייתם שנואים לכל-הגוים למען שמי: ואז יכשלו רבים ומסרו איש את-רעהו ושנאו איש את-אחיו: ונביאי שקר רבים יקומו והתעו רבים: ומפני אשר ירבה הפשע תפוג אהבת הרבים: והמחכה עד-עת קץ הוא יושע. (הבשורה על-פי מתי פרק 24)

הבשורה על-פי לוקאס עריכה

ויהי באמרם למקדש שהוא מהדר באבנים יפות ובמתנות ויאמר: את אשר אתם ראים הנה ימים באים ולא תישאר אבן על-אבן אשר לא תתפרק: וישאלהו לאמר רבי מתי אפוא תהיה זאת ומה הוא האות לעת היותה:8 ויאמר ראו פן-יתעו אתכם כי רבים יבאו בשמי ואמרו אני הוא והעת קרובה ואתם אל-תלכו אחריהם: ובשמעכם מלחמות ומהומות אל-תחתו כי היו תהיה-זאת לראשונה אך-עוד קץ למועד: ויסף דבר אליהם לאמר גוי על-גוי יקום וממלכה על-ממלכה: והיה רעש גדול כה וכה ורעב ודבר וגם-מוראים ואתות גדלות מן-השמים: (הבשורה על-פי לוקאס פרק 21)

קישורים חיצוניים עריכה