הוועדה הלאומית למלחמה בטרור (רוסיה)

NAK emblem.jpg

הוועדה הלאומית למלחמה בטרוררוסית: Национальный антитеррористический комитет ,НАК) היא גוף שנועד להבטיח את התיאום בין הארגונים הפדרליים של הרשות המבצעת וזרועות השלטון המקומי במאבקם בטרור. כמו כן, עוסקת הוועדה ביישום המלצותיו של הנשיא בענייני לוחמה בטרור.

ישיבת הוועדה הלאומית למלחמה בטרור, 22 בפברואר 2011

הוועדה הוקמה ב-15 בפברואר 2006, על פי צו נשיאותי מס' 116 "על פעילויות הלוחמה בטרור". יושב ראש הוועדה הוא מנהל שירות הביטחון הפדרלי, כיום גנרל אלכסנדר בורטניקוב.

הוועדה מורכבת מראש הפס"ב שהוא יו"ר הוועדה, סגניו, מזכיר מועצת הביטחון של רוסיה, השר למצבי חירום הרוסי, שר החוץ, מנהל שירות הביון הרוסי, הרמטכ"ל הרוסי, שר הפנים, ראש ספצסביאז של שירות האבטחה הפדרלי של רוסיה, מרבית חברי הקבינט, כמו גם ראש השירות הפדרלי למאבק בהלבנות הון ומימון טרור, ובכירים בסגל הקרמלין. במסגרת הוועדה בכל מחוזות רוסיה הוקמו ועדות מקומיות ללוחמה בטרור. בראש ועדה מחוזית עומד מנהל סניף פס"ב מקומי. במסגרת הוועדה מוקם מטה המבצעים הפדרלי (Федеральный оперативный штаб) האחראי על ביצוע מבצעי לוחמה בטרור.

יעדים ומטרותעריכה

  • הכנת הצעות הנשיא ליצירת מדיניות ממשלתית אחידה ללוחמה בטרור, כמו גם שיפור החקיקה הרוסית בתחום
  • תיאום הלוחמה בטרור בין הגופים המנהליים הפדרליים, היחידות ללוחמה בטרור וארגון שיתוף הפעולה עם הרשות המבצעת, הרשויות המקומיות, עמותות וארגונים
  • פיתוח אמצעי לחימה בטרור, לרבות פיתוח אמצעים כדי להבטיח את ההגנה על יעדים פוטנציאליים לפיגועים
  • שיתוף פעולה בינלאומי בהתמודדות עם הטרור, כולל ניסוח של אמנות בינלאומיות של הפדרציה הרוסית בתחום והשתתפות באירועים בינלאומיים רלוונטיים
  • הכנת הצעות להבטחת הגנה סוציאלית עבור העוסקים במלחמה בטרור (או) אלה שנאלצים להיות מעורבים, כמו גם שיקום חברתי של נפגעי פעולות טרור
  • משימות אחרות שקבעה החקיקה הרוסית בנוגע למלחמה בטרור

בהתאם לתקנות הממשל, הוועדה יכולה:

  • לקבל החלטות בעניין, ארגון ותיאום, פיתוח והערכה של מידת האפקטיביות של רשויות האכיפה הפדרליות במלחמתן בטרור, כמו גם פיקוח על יישומם
  • לבקש ולקבל בבוא העת את האמצעים הדרושים מן הממשלה הפדרלית, רשויות המדינה של הפדרציה הרוסית, השלטון המקומי, עמותות ציבוריות, ארגונים ובעלי תפקידים
  • להציע הצעות בדרך שנקבעה בנושאי המלחמה בטרור להחלטת נשיא הפדרציה הרוסית או ממשלת הפדרציה הרוסית.

ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה