הונאה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • הונאה – הטעיה מכוונת, מעשה רמאות והולכת שולל של אדם או גוף אחר
    • הונאה צבאית – פעולה יזומה להחדרת מידע או רושם מגמתי כדי להשפיע על תפיסת המציאות של האויב, להוליכו שולל ולגרום לו למעשים או למחדלים על סמך הערכה מוטעית
  • אונאה – הטעייה במסחר, מונח במשפט העברי
  • אונאת דברים איסור הלכתי לצער אדם בדיבור ולפגוע בו