הכשרה (פירושונים)

דף פירושונים

האם התכוונתם ל...

  • הכשרה – תהליך הכנתו של אדם להתיישבות בארץ ישראל על סמך הבסיס האידאולוגי הציוני-הסוציאליסטי
    • הכשרה מגויסת – קבוצה שהתגייסה בשלמותה כמחלקת פלמ"ח, לקראת יציאתה למשימתה ההתיישבותית
  • הכשרת כלים
  • הכשרת בשר – פעולה שעל פי ההלכה יש לבצע בבשר שנשחט כדי להכשירו ולהימנע מאכילת דם האסורה.
  • הכשרה מקצועית – לימוד לשם רכישת מקצוע