המנון קמרון

המנון לאומי

השיר המלכדצרפתית: Chant de Ralliement) הוא ההמנון הלאומי הרפובליקה של קמרון. הוא נמצא בשימוש באופן לא-רשמי כבר מראשית 1948, טרם קבלת העצמאות, והוכר כהמנון הלאומי בשנת 1957. דז'אם אפאמה (Djam Afame) הלחין את המילים שכתב יחד עם סמואל מינקיו במבה (Samuel Minkio Bamba) ומואיז ניאט נקואו (Moïse Nyatte Nko'o). המילים שונו בשנת 1978.

המילים בצרפתית (שפת המקור)

עריכה
O Cameroun berceau de nos ancêtres,
Va debout et jaloux de ta liberté,
Comme un soleil ton drapeau fier doit être,
Un symbole ardent de foi et d'unité.
Que tous tes enfants du Nord au Sud,
De l'Est à l'Ouest soient tout amour,
Te servir que ce soit le seul but,
Pour remplir leur devoir toujours.
פזמון:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie et notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.
Tu es la tombe ou dorment nos pères,
Le jardin que nos aïeux ont cultivé,
Nous travaillons pour te rendre prospère,
Un beau jour enfin nous serons arrivés.
De l'Afrique soit fidèle enfant,
Et progresse toujours en paix,
Espérant que tes jeunes enfants,
T'aimeront sans borne à jamais.
פזמון:
Chère Patrie, Terre chérie,
Tu es notre seul et vrai bonheur,
Notre joie et notre vie,
En toi l'amour et le grand honneur.

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה