המשפט (כתב עת)

המשפט הוא כתב עת משפטי היוצא לאור על ידי הפקולטה למשפטים של המסלול האקדמי המכללה למינהל. הגיליון המודפס של כתב העת יוצא לאור פעמיים בשנה, בעבר התפרסמו לצדו באופן שוטף מאמרים בכתב העת המקוון "המשפט ברשת - זכויות אדם".

סמליל כתב העת

בכתב העת מתפרסמים מאמרים אקדמיים בכל תחומי המשפט. המאמרים מתקבלים לפרסום לאחר הליך שיפוט אנונימי, כמקובל בכתבי עת מדעיים, ולאחר עבודת עריכה. כמו כן מופיעות בו סקירות של התפתחויות משפטיות (כגון פסקי דין והצעות חוק) וסקירות ספרים. פעמים רבות מתמקד הגיליון בנושא אחד שנסקר בהרחבה. גיליון 22 מיולי 2006, למשל, התמקד בנושא זכויות הילד,[1] וגיליון טו(1) הוא סימפוזיון העוסק בפרופסיה המשפטית. וגיליון כד, ממאי 2017, עסק בנושא "שופטים ושפיטה"

היסטוריה עריכה

כתב העת נוסד בחודש פברואר 1992, על ידי פרופ' דניאל פרידמן, זמן קצר לאחר פתיחתו של בית הספר למשפטים. משנת 1992 ועד 2010 "המשפט" הופיע בשני פורמטים: בחוברות שצורפו פעמיים בשנה לעיתון "הארץ", ואשר מוספרו בספרות (בסך הכול ראו אור 27 חוברות) ובכרך שנתי, שמוספר באמצעות אותיות. בדרך כלל הכרך כלל את מאמרי שני הגיליונות שפורסמו במהלך השנה – לעיתים מזומנות בגרסה מורחבת ומעודכנת, וכן מאמרים נוספים שלא נכללו בחוברות. כיום כתב העת רואה אור בפורמט אחיד, פעם עד פעמיים בשנה.

מערכת כתב העת עריכה

עורכת כתב העת הנוכחית היא ד"ר עדי יוכט, ועורכי המשנה הם ליאל בן־יוסף ודניאל שולמן. העורך הוא איש סגל בית הספר. עורכי המשנה הם סטודנטים הלומדים בבית הספר למשפטים, אשר הצטיינו בעבודתם כחברי מערכת.

עורכי כתב העת "המשפט" הקודמים עריכה

ד"ר רענן הר־זהב (כרכים א-ה); פרופ' יובל שני (כרכים ו-ח); פרופ' חיים זנדברג (כרך ט); פרופ' יורם רבין (גיליון 20); ד"ר אורית פישמן אפורי (כרך י); ד"ר נילי קרקו־אייל (כרכים יא-יג); ד"ר צבי טריגר (כרכים טו-טז); ד"ר יוסי נחושתן (כרכים יז-יט); ד"ר לימור זר־גוטמן (כרכים כ עד כח).

חברי מערכת עריכה

במערכת כתב העת נמנים כיום 20 חברים. חברי המערכת ועורכי המשנה של כתב העת, הם סטודנטים מצטיינים הלומדים בבית הספר למשפטים ע"ש חיים שטריקס, ואחראים על כל היבטי המערכת. החל בהערכה אקדמית של מאמרים ואישור פרסומם, דרך עריכה מהותית שבמסגרתה מוצעים לכותב המלצות לשיפור מאמרו, וכלה בהבאתם לדפוס. הכשרת חברי המערכת לתפקיד כוללת הדרכות מהותיות, טכניות ולשוניות, המקנות ידע בעריכת מאמרים אקדמיים. המשך ההכשרה מתבצע תוך כדי עבודה על מאמרים ובהדרכות סדירות בשנת הלימודים, שבסגרתן מציגים חברי המערכת את המאמר עליו עבדו למערכת כתב העת.

חברי המערכת נבחרים בתום שנת הלימודים הראשונה בבית הספר למשפטים. החברות בכתב העת היא לשנתיים, שנים ב-ג ללימודי המשפטים. עבודת חבר המערכת מורכבת משלושה חלקים:

  • עבודה מהותית-מחקרית על המאמר שהתקבל. מטרת העבודה המחקרית היא העלאת רמת המאמר, מציאת אסמכתאות נוספות, התמודדות מקיפה עם התזה המוצגת במאמר, העלאת סוגיות שלא נדונו במאמר או שנדונו בו באופן חלקי וכיוצא בזה. בדרך זו רוכש חבר המערכת יכולות וכלים שיסייעו לו הן בלימודיו והן בעבודה בעתיד – אם כעורך דין ואם כאיש אקדמיה.
  • עבודה טכנית על הפן הצורני של המאמר שהתקבל. מטרת העבודה הטכנית היא העמדת המאמרים שהתקבלו ממגוון אנשי אקדמיה ופרקטיקה מרקעים שונים, בסטנדרט זהה מבחינת עריכתם והגהתם. העבודה כוללת בדיקת אסמכתאות, מקורות וציטוטים, הגהות איות ופיסוק, הקפדה על שימוש בכללי ציטוט אחיד, הצעות לשיפור מבנה המאמר וניסוחו וכיוצא בזה.
  • סיוע בפעולות השוטפות של מערכת כתב העת. בכלל זה, עבודה מול בית הדפוס המדפיס את החוברת, הפצה ושיווק של חוברות כתב העת, טיפול במשלוחי דואר, ייזום אירועים שונים של המערכת ועוד.

כתב העת המקוון "המשפט ברשת: זכויות אדם" עריכה

"המשפט" ברשת: זכויות אדם הוא כתב עת משפטי מקוון המשותף לכתב העת "המשפט" ולקתדרה לזכויות אדם ע"ש אמיל זולא. כתב העת מתמקד בכתיבה אקדמית על זכויות אדם, בדיסציפלינות שונות. העורכת הראשית של כתב העת היא פרופ' ארנה בן-נפתלי. עורך מבזקי הארות הפסיקה הוא עו"ד אלעד שרעבי.

כתב העת המקוון מכיל שני פורומים: פורום "מבזקי הארות פסיקה" ופורום "הכנסת אורחים".

אירועים מיוחדים עריכה

  • בחודש מאי 2011, ביקרה פרופ' קרול גיליגן (Carol Gilligan), בישראל, כאורחת של כתב העת "המשפט". גיליון ט"ז של כתב העת, שהושק בביקורה, עוסק בנחיצות לימודי המגדר במאה ה-21. כחלק מהסימפוזיון, העניקה פרופ' גיליגן לכתב העת מסה פרי עטה שפורסמה לראשונה בעברית בכתב העת.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה

  1. ^ גיליון בנושא "זכויות הילד"[1]