פתיחת התפריט הראשי

הפרש (תורת הקבוצות)

(הופנה מהדף הפרש קבוצות)
דיאגרמת ון של הקבוצה A-B

בתורת הקבוצות, הפרש של שתי קבוצות A ו- B הוא הקבוצה שמכילה את כל איברי A שלא שייכים ל- B. קבוצה זו מסומנת ב או :

פעולה ההפרש איננה קיבוצית או חילופית. פעולת ההפרש מקבילה ל"וגם לא" הלוגי. (מדובר באוסף האיברים השייכים לקבוצה ולא שייכים לקבוצה )

דוגמהעריכה

יהיו:

  - קבוצת המספרים הטבעיים
  - קבוצת המספרים הטבעיים הזוגיים
  - קבוצת המספרים הטבעיים האי-זוגיים

אזי: