הצהרת הזכויות של אנשים עם מוגבלויות

הצהרה שאומצה על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות
יש להשלים ערך זה: בערך זה חסר תוכן מהותי.
הנכם מוזמנים להשלים את החלקים החסרים ולהסיר הודעה זו. שקלו ליצור כותרות לפרקים הדורשים השלמה, ולהעביר את התבנית אליהם.
ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.
אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה.

הצהרת הזכויות של אנשים עם מוגבלויותאנגלית: Declaration on the Rights of Disabled Persons, או כהחלטה 3447) היא הצהרה שאומצה על ידי העצרת הכללית של האומות המאוחדות ב-9 בדצמבר 1975 ועוסקת בזכויותיהם של אנשים בעלי מוגבלויות.[1] כהחלטה של האספה, היא אינה מחייבת את המדינות החברות, אך היא מהווה מסגרת שעשויה לשמש לצורכי החוק הבינלאומי והפנימי. ההצהרה מורכבת מהקדמה ארוכה, ושלוש עשרה הכרזות, המקדמות באופן כללי את זכויותיהם של בעלי המוגבלות. על בסיס הצהרה זו נכתבה בשנת 2007 אמנת האו"ם בדבר זכויותיהם של אנשים עם מוגבלויות.

סעיפי ההצהרה עריכה

 1. הגדרת המונח "אדם נכה" – "כל אדם שאינו מסוגל להבטיח בעצמו, באופן מלא או חלקי, את צרכיו של אדם נורמלי ו/או חיי חברה, כתוצאה ממחסור, מולד או לא, לאור יכולותיו הפיזיות או הנפשיות".
 2. טענה כי זכויות אלו חלות על כל הנכים "ללא כל יוצא מן הכלל כלשהו וללא הבחנה או אפליה על רקע גזע, צבע, מין, שפה, דת, דעות פוליטיות או אחרות, מקור לאומי או חברתי, מצב כלכלי, או כל סיטואציה אחרת החלה על הנכה עצמו או על משפחתו".
 3. זכות לכבוד האדם.
 4. זכות לאותן זכויות אזרחיות ופוליטיות כמו בני אדם אחרים.
 5. זכות לאמצעים שנועדו לאפשר הסתמכות עצמית.
 6. זכות לטיפול רפואי, פסיכולוגי ותפקודי לפי הצורך.
 7. זכות לביטחון כלכלי וחברתי, כולל הזכות לתעסוקה.
 8. זכות לבחון צרכים מיוחדים בכל שלבי התכנון הכלכלי והחברתי.
 9. זכות הנכים לחיות עם משפחותיהם או עם הורי אומנה ולהשתתף בכל פעילויות חברתיות, יצירתיות או פנאי.
 10. זכות הגנה מפני ניצול, אפליה והתעללות.
 11. זכות לסיוע משפטי מוסמך.
 12. זכות להיוועץ בארגונים של אנשים עם מוגבלות.
 13. זכות לקבל מידע מלא על הזכויות המוצהרות בהצהרה.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה