הרבי מליובאוויטש

בחצר ליובאוויטש של חסידות חב"ד, שהייתה לימים לפלג המרכזי בחסידות זו, כיהנו שבעה אדמו"רים. שישה מהם (לא כולל מייסד החסידות, רבי שניאור זלמן מלאדי) כונו הרבי מליובאוויטש:

האם התכוונתם ל...

  1. דובער שניאורי (1773–1827) – "האדמו"ר האמצעי", בנו של מייסד החסידות רבי שניאור זלמן מלאדי
  2. מנחם מנדל שניאורסון (צמח צדק) (1789–1866) – ה"צמח צדק", חתנו של האדמו"ר הקודם
  3. שמואל שניאורסון (1834–1882) – "מהר"ש", בנו של האדמו"ר הקודם
  4. שלום דובער שניאורסון (1860–1920) – "הרש"ב", בנו של האדמו"ר הקודם
  5. יוסף יצחק שניאורסון (1880–1950) – "הריי"צ", בנו של האדמו"ר הקודם, מנהיג חסידות ליובאוויטש ברוסיה הסובייטית ומקימה מחדש בארצות הברית
  6. מנחם מנדל שניאורסון (1902–1994) – חתנו של האדמו"ר הקודם. האדמו"ר האחרון מליובאוויטש והמוכר ביותר בתואר זה. לא מונה לו מחליף

ראו גם