הרבי מליובאוויטש

בחצר ליובאוויטש של חסידות חב"ד שהיה לימים הפלג המרכזי בחסידות זו, כיהנו שבעה אדמו"רים. שישה מהם (לא כולל מייסד חסידות חב"ד, רבי שניאור זלמן מליאדי) כונו הרבי מליובאוויטש:

האם התכוונתם ל...

  1. דובער שניאורי - "האדמו"ר האמצעי", בנו של מייסד החסידות רבי שניאור זלמן מלאדי
  2. מנחם מנדל שניאורסון - ה"צמח צדק", חתנו של האדמו"ר הקודם
  3. שמואל שניאורסון - "מהר"ש", בנו של האדמו"ר הקודם
  4. שלום דובער שניאורסון - "הרש"ב", בנו של האדמו"ר הקודם
  5. יוסף יצחק שניאורסון - "הריי"צ", בנו של האדמו"ר הקודם, מנהיג חסידות ליובאוויטש ברוסיה הסובייטית ובמעבר לארצות הברית
  6. מנחם מנדל שניאורסון - חתנו של האדמו"ר הקודם, האדמו"ר האחרון מליובאוויטש והמוכר ביותר בתואר זה. לא מונה לו מחליף.