התחתרות לעומק

התחתרות לעומק היא מונח בהידרולוגיה ובגאומורפולוגיה שבא לתאר תהליך המעמיק את הערוץ של נחל או עמק באמצעות הסרת חומרים מקרקעית הנחל או העמק.

ניתן לחזות בכמה שלבים של התחתרות לעומק על ידי נהר הסן חואן ביוטה בתמונה זו מ-1927. שרידים ממישורי הצפה לשעבר ניצבים כטרסות מעל גובה פני המים כיום

מהירות ההתחתרות תלויה בבסיס הסחיפה של הנחל – המקום הנמוך ביותר שמתחתיו זרם מים (נחל או נהר) אינו גורם לסחיפה. גובה פני הים נחשב כבסיס הסחיפה המוחלט, אם כי לנחלים רבים יש בסיס סחיפה זמני גבוה יותר משום שהם נשפכים לתוך גוף מים אחר השוכן מעל גובה פני הים או שהם נתקלים בסלע אם עמיד בפני סחיפה. תהליך מקביל הקרוי "סחיפת גדות" מתייחס להרחבת ערוץ הנחל או העמק. כאשר הנחל זורם גבוה מעל בסיס הסחיפה התחתרותו לעומק תתרחש מהר יותר מאשר סחיפת גדות, אבל ככל שהנחל מתקרב לבסיס הסחיפה שלו, גדל קצב סחיפת הגדות. זו הסיבה מדוע נחלים באזורים הרריים נוטים להיות צרים וזרימתם מהירה, תוך יצירת עמקים בצורת V, בעוד שנחלים בשפלות נוטים להיות רחבים וזרימתם איטית, בעמקים שבהתאמה הם רחבים ושטוחים. המונח שיפוע הנהר נמדד על ידי חילוק הפרש הגובה בין ראשו של הנהר לבסיס הסחיפה שלו, באורך הנהר. ככל שהשיפוע תלול יותר, כך הנחל זורם מהר יותר.

לעיתים התרוממות טקטונית תגדיל את השיפוע במידה ניכרת כאשר הנהר מתחתר לעומק כלפי בסיס הסחיפה שלו, תהליך המכונה "התחדשות נהר". התרוממות רמת קולורדו בצירוף עם העובדה שמפרץ קליפורניה נפתח לים קבעו את פני הים כבסיס הסחיפה של נהר הקולורדו והובילו להתחתרות לעומק מהירה (במונחים גאולוגיים) שתוצאתה הגרנד קניון.

קישורים חיצוניים

עריכה