התמרה סרטנית

התמרה סרטנית היא הפיכת תא רגיל לתא סרטני באמצעות שינויים הנעשים במטען התורשתי של תא רגיל ומעניקים לו תכונות סרטניות (כגון ממאירות ויכולת פולשנות), על מנת שתתרחש התמרה סרטנית נדרשת סדרה של שינויים גנטיים.

הגורמים להתמרה סרטניתעריכה

התמרה סרטנית מתרחשת עקב שינויים סדרתיים ב-DNA המשפיעים על בקרת הפעילות של התא, שינויים אלו מתרחשים בכמה אופנים: באופן אקראי, על ידי חשיפה ממושכת לקרינה (שגורמת לשבירת ה-DNA וליצירת מוטציות) או לחומרים כימיים שונים, על ידי הדבקות בנגיפים מחוללי סרטן, ולעיתים הגנטיקה מעודדת התפתחות סרטנית. ברוב המקרים לא ניתן לדעת מהו האירוע הראשוני (הגורם המסרטן) שגרם לתא להפוך לתא סרטני.

הפיכת התא לסרטניעריכה

תא הופך לסרטני כאשר מתרחשות מוטציות באופן סדרתי ב-DNA והן מובילות לפגיעה במנגנון הבקרה של התא, מנגנון הבקרה דואג למוות תאי (אנ') לרגישות למעכבי גדילה וכו', בנוסף המוטציות עלולות לגרום לתא להפוך לפולשני, וליכולת להתחמק ממערכת החיסון. שילוב של פגיעות אלו מוביל את התא להתרבות באופן אינסופי או להפוך לפולשני ולגייס כלי דם אחרים.

קישורים חיצונייםעריכה