ויקיפדיה:ביכורים/דגיג

דגיגעריכה

שיחת ביכורים

מה לי ולוויקיפדיה?עריכה

את תרומותיי לוויקיפדיה התחלתי כקורא מן השורה, כאשר נחשפתי באחת לפלא הגדול של אנציקלופדיה חופשית ופתוחה. עם הקריאה, ראיתי הרבה "פנצ'רים" קטנים, והתחלתי לשפץ דפים פה ושם. כאן אציין, כי זכיתי ובורכתי ביכולת התבטאות טובה למדיי בכתב. כך מצאתי עצמי עוסק שעות רבות בשחבורים של פסקאות וערכים שלמים,ובהגהות שונות, פעילות שמיצבה אותי כוויקיגמד אנונימי מן השורה. עם הזמן, השתכנעתי להתמסד, וייקרא שמי בוויקיפדיה-ישראל "דגיג".

למה אני אדום?עריכה

עם הזמן, התמכרתי יותר ויותר לעריכה, והבנתי שעליי להגביל את השעות שאני מקדיש לעמי ולמולדתי. כחלק מהמדיניות הזו, החלטתי שאני שומר בקנאות על האנונימיות שלי, כך שמעט הזמן שאוכל להקדיש לוויקיפדיה יתמקד בתרומה למרחב הערכים. כמובן שיש למדיניות הזו מעלות נוספות, וחסרונות בצידן.

אז למה אני כותב לביכורים?עריכה

למרות האמור, בהתקרב יום השנה להצטרפותי, אני חש יותר ויותר חלק מקהילה גדולה ואיכותית. עם הזמן, התעורר אצלי צורך, למרות הכל, לכתוב על עצמי מעט שבמעט. ראשית, אני איש משפחה, בשנות העשרים המאוחרות לחיי. בעל השכלה אקדמאית בתחום המדעים, וכן השכלה תורנית. סדר יומי עמוס מאוד, אך עם זאת אני מוצא בוויקפדיה פרוייקט-זוטא שתורם לי במגוון היבטים, וגם מאפשר לי לתרום את חלקי לציבור הרחב.