ויקיפדיה:דפים ללא בינוויקי/קישורים לפסקאות

קישורי בינוויקי אמורים לקשר בין שני דפים שעוסקים באותו נושא. לעתים עורכים מוסיפים קישורים לפסקאות בתוך מאמרים. זהו מצב לא תקין משום שהוא מקשה על בוטים שמתחזקים קישורי בינוויקי לעשות את עבודתם: להבדיל משמות של דפים, שקל לעקוב אחר שינוייהם, שמות של פסקאות נזילים מאד והבוטים לא מסוגלים לתקן אותם באופן אוטומטי. (זה גם דומה למצב של קישורים מרובים לדף לועזי אחד.)

קישורים לפסקאות לא אמורים להופיע כלל ויש למחוק אותם, אך כדי לעזור לקורא למצוא את המידע בוויקיפדיה לועזית אפשר לשקול לפצל את המאמר הלועזי או לאחד את המאמר העברי בדומה למה שנעשה במאמר הלועזי.

רשימה לפי הא"ב: