ויקיפדיה:מסנן השחתות

מסנן ההשחתות הוא כלי המאפשר למשתמשים מורשים לקבוע כללים אשר על פיהם יבצע המסנן פעולות אוטומטיות. למשל, ניתן לקבוע כלל אשר על פיו, אם משתמש חדש מסיר את כל הטקסט מערך כלשהו, המסנן יזהיר אותו מפני ביצוע הפעולה. ניתן לקבוע כללים מסובכים יותר. למשל, למנוע ממשתמשים לבצע פעולות עריכה דומות בקצב עריכה גבוה מדי (כגון מניעת השארת הודעות רבות בדפי שיחה רבים).

פעולות עריכה

המסנן יכול לבצע אחת או יותר מהפעולות הבאות כאשר כלל כלשהו מופר:

 • מניעה: מנע מהמשתמש לבצע את אותה פעולה בעתיד.
 • אזהרה: הזהר את המשתמש.
 • שלילה: שלול מהמשתמש את הרשאותיהם של משתמשים ותיקים (שלילת הרשאת autoconfirmed).
 • סימון: סמן את העריכה על מנת שאחרים יוכלו לבחון את המשך הטיפול.
 • אחרי אזהרה: בצע את הפעולות הנ"ל רק לאחר אזהרה.
 • הגבלת תדירות: בצע את הפעולות הנ"ל רק אם המשתמש ביצע עריכות מרובות בתדירות גבוהה.

רישום ביומן עריכה

 
פרטי הפעולה שבוצעה

כאשר המסנן מבצע פעולה, הפעולה נרשמת ביומן מתאים. למשל:

 • 06:43, 23 ביוני 2008: אנדרו (שיחה | תרומות) הפעיל את מסנן ההשחתות לאחר שביצע עריכה בעמוד הראשי. צעדים שננקטו: אזהרה, מניעה. תיאור המסנן: ביצוע עריכה בעמוד הראשי (מידע נוסף)

בנוסף, בעלי הרשאה מתאימה יכולים לבחון את פרטי הפעולה שבוצעה. ראו בתמונה משמאל.

הודעות מערכת עריכה

התראות המסנן מוגדרות בהודעות מערכת מיוחדות. לרשימת ההודעות, ראו כאן.

הרשאות עריכה

קיימות מספר הרשאות המאפשרות פעולות שונות בהקשר לכלי זה:

 • abusefilter-modify – מאפשר לערוך את כללי המסנן. למפעילים ועורכי ממשק הוענקה הרשאה זו.
 • abusefilter-view – מאפשר לעיין בכללי המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
 • abusefilter-log – מאפשר לעיין ביומן המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
 • abusefilter-log-details – מאפשר לעיין בפרטים נוספים מעבר לאלה המופיעים ביומן המסנן. לכולם ניתנה הרשאה זו.
 • abusefilter-view-private – מאפשר לעיין במידע האישי שביומן המסנן. למפעילים ועורכי ממשק הוענקה הרשאה זו.
 • abusefilter-revert - מאפשר לשחזר שינויים שנעשו על ידי המסנן. למפעילים ועורכי ממשק הוענקה הרשאה זו.

ראו גם עריכה