ויקיפדיה:עמותת ויקימדיה ישראל/סקר ויקיפדיה בחברה הישראלית

tinyurl.com/seker2014

בסוף חודש מאי 2014, ערכה חברת Panel4all בע"מ סקר בהזמנת עמותת ויקימדיה ישראל (ע"ר).‏ 751 נשאלים, המהווים מדגם מייצג של אוכלוסיית ישראל על כל גווניה, ענו על שאלון העוסק בעמדותיהם לגבי ויקיפדיה. המדגם כלל יצוג של אוכלוסיית בני הנוער וכן של ערביי ישראל.

האם אתה מכיר את האתר "ויקיפדיה"?
אם כן, באיזו תדירות אתה קורא בוויקיפדיה?

האם אתה מכיר את האתר "ויקיפדיה"? אם כן, באיזו תדירות אתה קורא בוויקיפדיה?


האם אתה מכיר את האתר "ויקיפדיה"? אם כן, באיזו תדירות אתה קורא בוויקיפדיה?

התשובה
המדגם
מדגם מייצג  בני הנוער  האוכלוסייה
הערבית
סך הכל
נכנס לאתר כמה פעמים ביום 7.6% 7.5% 4.9% 7.2%
קורא באתר כמעט כל יום 21.6% 19.7% 27.9% 22.0%
קורא באתר בערך פעם בשבוע 30.5% 27.2% 26.2% 28.9%
קורא באתר לפחות פעם במספר שבועות 23.2% 27.2% 26.2% 24.4%
קורא באתר לפחות פעם במספר חודשים 12.0% 15.6% 13.1% 12.9%
אני מכיר את ויקיפדיה אבל אף פעם לא קורא באתר 4.4% 2.0% 4.9% 4.0%
איני מכיר ולא שמעתי על האתר ויקיפדיה 0.8% 0.7% 0.0% 0.7%
סך הכל
501 משיבים 150 משיבים 100 משיבים 751 משיבים
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%


חלוקה מגדרית של המדגם המייצג:

האם אתה מכיר את האתר "ויקיפדיה"? אם כן, באיזו תדירות אתה קורא בוויקיפדיה?

התשובה
מגדר במדגם המייצג
 זכר נקבה סך הכל
נכנס לאתר כמה פעמים ביום 9.7% 5.7% 7.6%
קורא באתר כמעט כל יום 20.7% 22.3% 21.6%
קורא באתר בערך פעם בשבוע 33.8% 27.7% 30.5%
קורא באתר לפחות פעם במספר שבועות 18.1% 27.7% 23.2%
קורא באתר לפחות פעם במספר חודשים 12.2% 11.7% 12.0%
אני מכיר את ויקיפדיה אבל אף פעם לא קורא באתר 3.8% 4.9% 4.4%
איני מכיר ולא שמעתי על האתר ויקיפדיה 1.7% 0.0% 0.8%
סך הכל
237 משיבים 264 משיבות
501
100.0% 100.0% 100.0%

מי לדעתך כותב את הערכים (ה"מאמרים") בוויקיפדיה?

מי לדעתך כותב את הערכים (ה"מאמרים") בוויקיפדיה?


מי לדעתך כותב את הערכים (ה"מאמרים") בוויקיפדיה?

התשובה
המדגם
מדגם מייצג  בני הנוער  האוכלוסייה
הערבית
סך הכל
חוקרים מהאקדמיה 8.9% 6.2% 14.8% 9.1%
סטודנטים 2.4% 1.4% 9.8% 3.2%
כותבים שאושרו על ידי הנהלת האתר 37.0% 28.8% 36.1% 35.2%
כל מי שרוצה - הציבור הרחב 51.7% 63.7% 39.3% 52.4%
סך הכל
497 משיבים 149 משיבים 100 משיבים 746 משיבים
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

מהי הסיבה העיקרית שבגללה אתה מבקר בוויקיפדיה?

מהי הסיבה העיקרית שבגללה אתה מבקר בוויקיפדיה?

מהם התחומים העיקריים בהם אתה מחפש מידע בוויקיפדיה?

מהם התחומים העיקריים בהם אתה מחפש מידע בוויקיפדיה? - תשובות המדגם המייצג
מהם התחומים העיקריים בהם אתה מחפש מידע בוויקיפדיה? - תשובות בני הנוער
מהם התחומים העיקריים בהם אתה מחפש מידע בוויקיפדיה? - תשובות האוכלוסייה הערבית

האם היית רוצה להוסיף מידע בוויקיפדיה?

האם היית רוצה להוסיף מידע בוויקיפדיה?


האם היית רוצה להוסיף מידע בוויקיפדיה?

התשובה
המדגם
מדגם מייצג  בני הנוער  האוכלוסייה
הערבית
סך הכל
אני כבר כותב בוויקיפדיה 2.2% 5.5% 8.2% 3.7%
הייתי רוצה לכתוב בוויקיפדיה 33.0% 32.2% 54.1% 35.7%
לא הייתי רוצה לכתוב בוויקיפדיה 64.8% 62.3% 37.7% 60.7%
סך הכל
497 משיבים 149 משיבים 100 משיבים 746 משיבים
100.0% 100.0% 100.0% 100.0%