ויקיפדיה:עמוד ראשי/שינוי ערך מומלץ בשל אירוע

נוהל זה הינו בגדר הצעה בלבד, ואינו נוהל קיים - נוהל זה הינו שינוי מדיניות קיימת ועל כן נדרש רוב מיוחד


נוהל זה נועד למקרים בהם בשל אירוע פתאומי בעל חשיבות רבה יש לשנות את סדר הצגת הערכים המומלצים ולהציג מקבץ ערכים או ערך מומלץ אחר.

המטרה

עריכה

ויקיפדיה אינה אנציקלופדיה כתובה הקופאת על שמריה. הייחוד של אנציקלופדיה מקוונת היא יכולתה להתעדכן בזמן אמת במאורעות המשתנים. המטרה של נוהל זה הינה לעדכן את העמוד הראשי של ויקיפדיה בשל אירוע בעל חשיבות ייחודית יוצאת דופן. אירוע בעל חשיבות רגילה (להלן: אירוע חדשותי) יעודכן רק בטבלת החדשות המופיעה בעמוד הראשי.

יודגש כי אין להתפשר על איכות הערכים ורק ערך מומלץ יכול להיות מוצג בשל אירוע - אולם אם אין ערך מתאים ניתן להציג מקבץ ערכים.

הנוהל

עריכה

במקרה בו מתרחש אירוע בעל חשיבות רבה, יציע משתמש מעוניין להציב בעמוד הראשי, במקום הסדר המתוכנן של הערכים המומלצים ערך מומלץ אחר (בין אם הוצג בעבר ובין אם טרם הוצג) למשך יומיים, בשל הקשרו לאירוע. ההצעה תנהל באופן הבא:

ההצבעות

עריכה

בו זמנית תערכנה שתי הצבעות:

ההצבעה הראשונה

עריכה

הצבעה   בעד או   נגד עצם הצגת ערך שונה או מקבץ ערכים.

ההצבעה השניה

עריכה

הצבעה זו תתנהל במקביל ובו יצביע התומכים בשינוי בעד הערך או בעד מקבץ הערכים (אין הצבעה נגד). אין מניעה להציע יותר מערך אחד או מקבץ אחד. במסגרת הצבעה זו יש לשקול את תוכנם של הערכים במקבץ הערכים ולהימנע מלקשר לערכים שאינם ראויים.

תוצאות ההצבעות

עריכה

רק אם ההצבעה הראשונה עברה (ברוב רגיל), יבחר הערך או המקבץ שזכו למירב הקולות בהצבעה השנייה. משמעות קבלת ההצבעה - הזחת כל הערכים המומלצים ביומיים.

משך זמן ההצבעה

עריכה

בשל העובדה שמדובר באירוע בעל בהילות, ובשל הרצון להביא לעדכון הדף הראשי ולרלוונטיות שלו, יש חשיבות לזמן קצר של הצבעה, וההצבעה תתנהל 24 שעות בלבד מרגע העלאתה (אירוע שחשיבותו קצרה מ-24 שעות ראוי להיות בתיבת החדשות בלבד).

דוגמה

עריכה

אם חו"ח פורצת הפיכה צבאית בברזיל, הרי שהערך ברזיל יכול להיות ערך מומלץ ביומיים הראשונים שבהם הפיכה זו הינה בחדשות. אם אין ערך מומלץ, וקורה חו"ח צונמי באוקיינוס ההודי - אפשר ליצור מקבץ ערכים הקשורים לצונמי או אסונות טבע והארצות הקשורות בו.