ויקיפדיה:פרלמנט/הצעה לנוהל לבחירת מפעילים/דברי הסבר

התפתחותה המהירה של הוויקיפדיה וריבוי מאבקי הכח בתוכה מחייבים לדעתנו חשיבה יצירתית בחיפוש אחר פתרון חדשני לשיטת הניהול של הוויקיפדיה ולהסדרת כהונתם של מפעילי המערכת. לפי ראות עינינו, מאבקי הכוח בוויקיפדיה מתרכזים בביקורת על תפקודם וזהותם של מפעילי המערכת, שנתפסים על ידי הקהילה כמוקד השליטה והניהול העיקרי.

המינוי ההיסטורי של המפעילים הנוכחיים בימיה הראשונים של הוויקיפדיה מעניק להם סמכות ארוכת טווח ואינו מחייב אותם במידה מספקת של מתן דין וחשבון לקהילה על טיב פועלם ואיכות מעשיהם. השיטה הנוכחית גם אינה מעודדת את המפעילים להצטיין בתפקידם.

נוהל הסרת ההרשאה הקיים הוא נוהל הדחה דרקוני, פרסונלי ואקטיבי בטבעו, השמור למקרים של הפרה בוטה של הנהלים, ומעורר מאליו ויכוח ומדון כאשר הוא מוצע במקרים השנויים במחלוקת.

לשיטתנו, ראוי שהתפקיד יוענק בעירבון מוגבל ובכפוף לבחירה מחודשת. לאחר התייעצות ודיון בינינו אנו – דורית, נדב והראל – מציעים איפוא נוהל שגיבשנו שלושתנו להפיכת תפקיד מפעיל המערכת לסוג של "שליח ציבור" אשר צריך להעמיד את עצמו לפני דין הבוחר מעת לעת.

השיטה החדשה, אשר תפורט להלן, נועדה לחזק את אופייה הדמוקרטי והדינמי של הקהילה, להזרים דם חדש למערכת, להגביר את אמון הקהילה בתפקוד המפעילים ולהשקיט את תחושות המרמור והתסכול בקרב קהלים שונים תוך כדי מתן תמריץ, הן למפעילים והן לכלל הוויקיפדים, לפעול לטובת הוויקיפדיה בצורה בוגרת ואחראית.

השיטה המוצעת מתבססת על עקרונות דמוקרטיים בסיסיים כמו זמניות השלטון, ייצוגיות, שקיפות ומערכת שקולה ומחושבת של איזונים ובלמים. לניסוחה המדוייק של השיטה, כך שיהיה פשוט, הוגן ומאוזן, הוקדשו מחשבה מרוכזת ודיון ממושך בינינו.