ויקיפדיה:תיקון תקלדות בקליק/5

הסנאט הרומיעריכה

המגיסטראטרים->המגיסטראטים? (omit) context: ~~~ ההמלצות של הסנאט וגם בחרו את המגיסטראטרים
המגיסטראטרים של המדינה ~~~

מטען חלולעריכה

מייזם->מייז? (omit) context: ~~~ [[מיגון ריאקטיבי]], כך שראש הנפץ הראשון מייזם
מייזם את המיגון הריאקטיבי, וראש הנפץ ~~~

קליפת המוחעריכה

מאופנויות->מאומנויות? (replace) context: ~~~ חיבור המידע מאופנויות
מאופנויות חושיות מגוונות, אשר מתבצע בקורטקס ~~~

אקנהעריכה

פתוגנטיים->פתוגניים? (omit) context: ~~~ ככל הידוע כיום, פעילות פתוגנטיים
פתוגנטיים אלו מספיקה להתפתחות אקנה, גם ~~~

SR-25עריכה

רובסטי->רוסטי? (omit) context: ~~~ ("פין טלוויזיה") שאינו מסתובב, ומבנה מכלול רובסטי
רובסטי יותר, ללא שיניים בקצה (מכיוון ~~~

SR-25עריכה

נועלן->נועל? (omit) context: ~~~ יותר, ללא שיניים בקצה (מכיוון שאין נועלן
נועלן ). מכיוון שתכנון המכלול נועד לאפשר ~~~

כימוטקסיסעריכה

הפלגלות->הפלגות? (omit) context: ~~~ *סיבוב נגד [[כיוון השעון]] שבו הפלגלות
הפלגלות מסתובבות כגוף אחד והחיידק מתקדם ~~~

השומרונים בהלכהעריכה

אמרם->אמר? (omit) context: ~~~ שהם מעולים מהגויים וגרועים מישראל''' כגון אמרם
אמרם מזמנים עם הכותי וכותי המברך ~~~

דרואידיותעריכה

פילוסופרים->פילוסופים? (omit) context: ~~~ לאופי נושא הטקס (בתולים, לוחמים, מרפאים, פילוסופרים
פילוסופרים , שומרים), הוא מקבל כוח, ההולך ~~~

עכוזעריכה

העצתיים->העצמיים? (replace) context: ~~~ (Nervi clunium medii) מגיעים משורשי העצב העצתיים
העצתיים הראשון עד השלישי ומעצבבים את ~~~

יובנטוסעריכה

קוראדינו->קוראינו? (omit) context: ~~~ סגל הקבוצה בחזרה תחת כהונת הנשיא קוראדינו
קוראדינו קוראדיני, וזומנו מספר שחקנים לנבחרת ~~~

דיסקלקוליהעריכה

העשורית->העורית? (omit) context: ~~~ הרכב המספר (ממחוברים ומגורמים), שיטת הספירה העשורית
העשורית , המספר הכתוב (קריאה, כתיבה, סמל ~~~

שמואל (אמורא)עריכה

סתמאות->ססמאות? (replace) context: ~~~ ==ייחוס סתמאות
סתמאות המשנה ~~~

תום אבניעריכה

דיעי->דיי? (omit) context: ~~~ * מור דיעי
דיעי חנני, "[https://www.mor-day.com/avni/ תום אבני: אחרי ~~~

טבלת אמתעריכה

בוליאנים->בוליאניים? (double) context: ~~~ הן לשם חישוב תוצאותיהם של ביטויים בוליאנים
בוליאנים , הן ככלי סמנטי עבור [[תחשיב ~~~

מדוןעריכה

ועיהן->ועין? (omit) context: ~~~ וככל הנראה אינדיקציה לכך שמלכים אלו ועיהן
ועיהן היו שוות במעלה אך הממצאים ~~~

ווצקעריכה

הפרגמנטרי->הפרלמנטרי? (replace) context: ~~~ מאת [[אלבן ברג]], על פי המחזה הפרגמנטרי
הפרגמנטרי הבלתי גמור '''[[וויצק]]''' שנכתב על ~~~

חד-סוכרעריכה

קרבונילי->קרבוניל? (omit) context: ~~~ סגירת הטבעת הפחמן המותקף כבר לא קרבונילי
קרבונילי יותר, אלא הוא הפך להיות ~~~

כריסטיאן הויגנסעריכה

יוניגיס->יוניסיס? (replace) context: ~~~ יונגיוס]]{{אנ|Joachim Jungius}} איחר להתפרסם אחרי מות יוניגיס
יוניגיס , רק ב-[[1669]]. לימים ניסח הויגנס ~~~

פורמליזם (מתמטיקה)עריכה

נצרין->נגרין? (replace) context: ~~~ כעת נצרין
נצרין את התשובות: ~~~

דיטריך בוקסטהודהעריכה

שאקונה->שקונה? (omit) context: ~~~ 137 BuxWV והן BuxWV 148 כוללים שאקונה
שאקונה באורך מלא לצד כתיבה בסגנון ~~~

מרחב קשיר מסילתיתעריכה

נתבונת->נתבונן? (replace) context: ~~~ נתבונת
נתבונת בקבוצות ~~~

כרוונייםעריכה

הכרוונים->הכוורנים? (swap2) context: ~~~ הכרוונים
הכרוונים נמוכים יחסית ובעלי מקור קצר ~~~

מסכת שקליםעריכה

רוקים->רווקים? (double) context: ~~~ #'''כָּל הָרֻקִּין (שמונה משניות)''' - רוקים
רוקים , כלים וסכינים שנמצאו בירושלים (א-ג), ~~~

חלזונותעריכה

לאעניים->לעניים? (omit) context: ~~~ פשוטה המבדילה בין אור לחושך עד לאעניים
לאעניים מורכבות יותר ואף מבנים בעלי ~~~

חלזונותעריכה

הרמאפרודיטים->הרמפרודיטים? (omit) context: ~~~ החלזונות הצעירים. חלק ממיני החלזונות הם הרמאפרודיטים
הרמאפרודיטים וב[[רבייה זוויגית]] שני החלזונות מופרים ~~~

ארתור שופנהאוארעריכה

נואמנון->ואמנון? (omit) context: ~~~ את מושג ה"[[דבר כשהוא לעצמו]]" - נואמנון
נואמנון , אצל קאנט כעולם ממשי הקיים ~~~

קנסוסעריכה

הקנסורה->הקנסור? (omit) context: ~~~ הקנסורה
הקנסורה נערכה ב[[שדה מארס]] שב[[רומא]], כאשר ~~~

Rage Against the Machineעריכה

גרוחה->רוחה? (omit) context: ~~~ היה למחנות של קמפיין לשלום בלה גרוחה
גרוחה . דה לה רוחה סיפר על ~~~

שלזוויג-הולשטייןעריכה

פריזיים->פיזיים? (omit) context: ~~~ לאורך הגבול הדני; לחלק מהמקומות שמות פריזיים
פריזיים . העיר הצפונית ביותר בגרמניה שוכנת ~~~