חבל גאולוגי

חבל גאולוגי או חבל גאומורפולוגי הוא אזור מרחבי בעל מאפיינים גאולוגיים או גאומורפולוגיים דומים. חבל גאולוגי עשוי לכלול מאפיין מבני עיקרי, כגון אגן מבני ורצועת קימוט, או מספר מאפיינים רציפים הקשורים זה לזה. חבלים סמוכים עשויים להיות דומים זה לזה במבנה אך שונים בהיסטוריה הגאולוגית שלהם.

חבלים גאולוגיים בעולם:
קרום יבשתי:
  שילד
  משטח יבשתי
  רכס הרים
  אגן מבני
  משטח בזלת נרחב
  התמשכות קרום
קרום ימי:
  סלעים בני עד 20 מ"ש
  סלעים בני 20-65 מ"ש
  סלעים בני יותר מ-65 מ"ש

את השימוש במונח "חבל גאולוגי" ניתן להרחיב לעידן הגאולוגי בו נוצרו סלעיו:

  • ארכאי – חבל המורכב מסלעים שנוצרו בארכאיקון וגילם עולה על 2.5 מיליארד שנה
  • פרוטרי – חבל המורכב מסלעים שנוצרו בפלאופרוטרוזואיקון, התור המוקדם ביותר בפרוטרוזואיקון, וגילם בין 2.5 ל-1.6 מיליארד שנה
  • טקטוני – חבל המורכב מסלעים שנוצרו בתורים המאוחרים של הפרוטרוזואיקון וגילם בין 1.6 מיליארד שנה ל-800 מיליון שנה

מקור החבלים הגאולוגייםעריכה

החבלים הגאולוגיים מוגדרים על-פי התהליכים שיצרו אותם והמבנים שנוצרו בעקבותיהם:

קישורים חיצונייםעריכה