פתיחת התפריט הראשי
חוק מאה שמונים המעלות

חוק מאה ושמונים המעלות הוא מונח מתחום הצילום בקולנוע או בטלוויזיה.

כאשר מצלמים בנפרד שתי דמויות המשוחחות ביניהן, אנו מקבלים שני שוטים, כאשר בכל אחד מהם רואים דמות המביטה ומשוחחת עם דמות אחרת, אשר נמצאת מחוץ לפריים. לאחר מכן, נרצה כי שני השוטים הנפרדים ייערכו יחדיו לסצנה אחת, בה נראות שתי הדמויות משוחחות זו עם זו. לצורך כך, יש לשמור על כיווני המבט ביניהן, למרות שבכל שוט איננו רואים את הדמות שעימה משוחחים. על חוק מאה ושמונים המעלות יש לשמור בזמן הצילום, באופן הבא: אם נעביר קו דמיוני בין שתי הדמויות שמשוחחות זו עם זו, קו זה יהיה קוטר של מעגל, אשר שתי הדמויות נמצאות על ההיקף שלו, המחולק כעת לשתי קשתות, כל אחת בגודל 180 מעלות. החוק קובע כי אם נציב את המצלמה בצידו האחד של הקו בזמן צילום השוט הראשון (דמות א' מדברת אל דמות ב'), חובה עלינו להמשיך ולהציב את המצלמה באותו הצד, גם בזמן הצילום של השוט השני (דמות ב' מדברת אל דמות א').

ראו גםעריכה