בכימיה פיזיקלית, חוק ראול קובע שלחץ הגזים הנמצאים בשיווי משקל נוזל-גז עם תערובת אידיאלית של נוזלים, הלחץ הכולל שווה לסכום לחצי האדים כפול השבר המולי של הגזים המרכיבים את התערובת. החוק נקרא על שם הכימאי פרנסואה-מארי ראול (François-Marie Raoult) שגילה אותו בשנת 1882.

לדוגמה, עבור תערובת שני גזים:

כאשר:

  • הוא הלחץ החלקי של מרכיב בתערובת,
  • הוא לחץ האדים של המרכיב,
  • הוא השבר המולי של המרכיב בתערובת,
  • הלחץ של כל מרכיב גזי בנפרד הוא:
.
תמיסה המצייתת לחוק ראול במדויק ובכל ריכוז שהוא נקראת תמיסה אידיאלית. בתמיסה כזו אנתלפיית ההמסה היא אפס.

ראו גם

עריכה