חידוש (פירושונים)

דף פירושונים

בעברית, חידוש הוא תיאור המבטא דבר-מה שאינו שגרתי, המוסיף תוכן אחר, לא צפוי ולעיתים מפתיע.

האם התכוונתם ל...


  • תחדיש (נאולוגיזם) – מילה חדשה, מטבע לשון חדש או משמעות חדשה למילה קיימת
  • גרסת כיסוי (קאבר) – ביצוע מחודש של שיר שבוצע במקור על ידי אמן אחר
  • רימייק – יצירה המתבססת בעיקר על יצירה קודמת

ביהדות: