חיידקים קומפטנטים

חיידקים קומפטנטים הם חיידקים שיכולים לעבור טרנספורמציה בקלות. לרוב, הכוונה היא לחיידקים שגודלו בתנאים מוגדרים מסוימים ועברו טיפול (למשל, על ידי החלפת מדיום הגידול שלהם בתמיסות שונות) שמגביר את חדירות הממברנה שלהם ל-DNA. כאשר מוסיפים DNA (ברוב המקרים, פלסמיד) לתמיסה בה הם נמצאים הוא נכנס לתוך תא החיידק. לעיתים, משתמשים באלקטרופורציה על מנת להגביר את חדירות הממברנה ובה בעת להניע את ה-DNA על מנת להגביר את יעילות הטרנספורמציה.

הכנת חיידקים קומפטנטיםעריכה

חיידקים קומפטנטים אפשר להכין, למשל, על ידי סרכוז תרבית חיידקים בפאזה לוגריתמית והרחפתם בתמיסת קרה עשירה ביוני סידן. לאחר ההרחפה החיידקים קומפטנטים למשך מספר דקות עד מספר שעות, אך ניתן לשמור אותם בהקפאה עמוקה לתקופות ארוכות יותר.

לאחר מכן החיידקים הקומפטנטיים יכולים לעבור טרנספורמציה. קיימות שיטות רבות לטרנספורמציה, אך השטה הנפוצה ביותר היא טרנספורמציה כימית, משהים את החיידק הקומפטנטי בתמיסה עם הפלסמיד תוך שמירה על טמפרטורה נמוכה (קרובה לאפס מעלות צלזיוס) מעלים את הטמפרטורה, מה שגורם ל"סגירת" ממברנת התא. כעת, ה-DNA נשאר בתוך תא החיידק.

שימוש בחיידקים קומפטנטיםעריכה

המחקר המדעי בביולוגיה מולקולרית מושתת על החדרת והחסרת גנים בחיידקים ובאורגניזמים אחרים. במחקרים אלה משתמשים תדיר בחיידקים קומפטנטים. בנוסף, חיידקים שונים, ובעיקר Escherichia coli משמשים לייצור חלבונים שונים, חיידקיים ולא חיידקיים. לצורך כך, מחדירים את הגן המקודד לחלבון המבוקש על גבי פלסמיד ביטוי בעל פרומוטר חזק שיביא לשעתוק הגן ולתרגום ה-RNA לחלבון.