טופס 250 (שמות נוספים : טופס תאונת עבודה, טופס ב.ל. 250) של המוסד לביטוח לאומי[1] מיועד למתן טיפול רפואי ראשוני לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה.

הגדרה עריכה

עובד שאירעה לו פגיעה בעבודה או מחלת מקצוע, זכאי לתשלום דמי פגיעה עד 91 ימים בעבור אי כושרו לעבוד בעבודתו או בעבודה מתאימה אחרת. גם תאונת דרכים בדרך לעבודה או ממנה נחשבת תאונת עבודה.

הטופס ימולא על כל פרטיו על ידי המעסיק או מי שימונה על ידו (כולל חתימה וחותמת העסק). על המעסיק להקפיד למסור את הטופס רק במקרה של תאונת עבודה.

להבדיל מעובד שכיר, עובד עצמאי אשר נפגע בתאונת עבודה ימלא טופס ב.ל. 283.

מטרת טופס 250 עריכה

הטופס נועד למתן טיפול רפואי ראשוני בקופת חולים, או במקרי חירום לטיפול בחדר מיון לשם הגשת עזרה ראשונה. הטופס מיועד לעובד שכיר שנפגע בתאונת עבודה. המעסיק נדרש למלא את כל הפרטים בטופס, לחתום עליו, ולמסור אותו לביטוח לאומי לצורך קבלת דמי פגיעה.

מילוי טופס 250 עריכה

בטופס 250 יש למלא את פרטי העובד הנפגע כולל מספר תעודת זהות, את פרטי המעסיק כולל מספר תיק ניכויים של מס הכנסה.

חובה למלא פרטים מדויקים ונרחבים על התאונה: לפרט בהרחבה את נסיבות התאונה ולציין את התאריך והשעה שהיא התרחשה, המקום הספציפי שבו אירעה. בנוסף יש למלא את הפרטים של קופת החולים של העובד ואבחנתו הרפואית של הרופא הבודק.

את הטופס יש להגיש לרופא בקופת חולים שבה העובד חבר. יש לבקש מהרופא המטפל תעודה רפואית לנפגע בעבודה. התעודה מהרופא מהווה אישור מחלה לתאונת עבודה. לאחר קבלת הטופס החתום על ידי הרופא, קופת חולים מחויבת להעניק לעובד שנפגע את כל הטיפולים הרפואיים הדרושים עד להחלמתו.

טופס 250 אינו מהווה אישור הכרה בתאונה כפגיעה בעבודה עבודה.

גם לאחר הגשת הטופס רצוי ומומלץ להמשיך ללכת לבדיקות רפואיות בשל כל בעיה רפואית, ולשמור את התיעוד הרפואי, לצורך קבלת דמי פגיעה. בנוסף לטופס 250, יש למלא טופס 211, שהוא טופס תביעה לדמי פגיעה. את שני הטפסים בצירוף תעודת מחלה ומסמכים רפואיים מהרופא המטפל ומבית החולים, יש להגיש לביטוח לאומי כדי שהוא יכיר באירוע כתאונת עבודה. המעסיק נדרש לחתום גם על טופס 211 לדמי פגיעה, ובמקרה שהמעסיק לא מוכן לחתום עליו מכל סיבה שהיא, צריך ליידע את המוסד לביטוח לאומי על כך. ברוב המקרים המוסד לביטוח לאומי יפנה ישירות אל המעסיק וימשיך לטפל בתביעה.

לאחר הכרת התאונה כתאונת עבודה עריכה

לאחר שהתאונה מוכרת כתאונת עבודה, משולמים דמי פגיעה בגובה של 75% משכר הנפגע ברוטו לפני התאונה למשך עד 91 ימים ממועד הפגיעה. כאשר העובד לא החלים במשך תקופה זו, יש להגיש תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה. במידה והתביעה מוצדקת משולמת קצבת נכות זמנית ולאחר מכן נקבעת הנכות הצמיתה, וכאשר היא גבוהה מ-10% יתקבל מענק חד-פעמי או קצבה קבועה.

חשיבות מילוי הטופס אינה רק עוזרת לקבל טיפול רפואי מקופת החולים ולקבל תעודה רפואית לנפגע בעבודה מהרופא המטפל, אלא גם יכולה בהמשך ההליכים לעזור כתמיכה וראיות מסייעות במקרה והעניין יגיע לתביעה עתידית בבית המשפט.

קישורים חיצוניים עריכה

הערות שוליים עריכה