פתיחת התפריט הראשי

טיוטה:הלב 24/7

הלב 24/7 הינה תכנית טיפול כוללנית לאוכלוסיית קטינים וצעירים המנוצלים מינית מסחרית, שנפתחה בשנת 2014 על ידי עמותת עלם, השירות למתבגרים, צעירים וצעירות של משרד הרווחה, והמנהל לשירותי רווחה של עירית תל אביב-יפו. מטרת התכנית היא להביא להפסקתה של תופעת הקטינים והצעירים המנוצלים מינית-מסחרית, והיא פועלת בקרב בני נוער, צעירים וצעירות בגילאי 13-21, הנמצאים על רצף הזנות בזירות שונות. הפעילויות ומרחבי ההתערבות בתכנית מגוונים: איתור צעירים וצעירות במרחבי ניצול מיני ומסחרי שונים ויצירת קשר עמם, עבודת רחוב עם צעירים/ות בזנות, סיוע באמצעות קו טלפון ואתר אינטרנט ייעודיים, מרכז להפחתת נזק פיזי ונפשי (הממוקם בתל אביב), תכניות לקידום יציאה מזנות, ומרחב הלנת חירום (שלטר).

היסטורית התכניתעריכה

ב- 1996 נערך בשטוקהולם הקונגרס העולמי הראשון נגד ניצול מיני מסחרי של ילדים, בהשתתפות ישראל בעקבות הקונגרס הוקמה בישראל ועדה לבחינת ניצול מיני מסחרי של קטינים, ובשנת 1997 הוגש למשרד המשפטים דוח של הוועדה שכותרתו "שעבוד דורסני: על קטינים הנידונים לקמילה גופנית ונפשית בשל ניצול מיני מסחרי". לוועדה לא היו נתונים על שיעור הקטינים הנתונים לניצול מיני מסחרי בישראל, אך היא אפיינה את התופעה, הבחינה בין סוגים שונים של התנהגויות בתוכה והגישה המלצות להמשך הפעילות לשם מיגור התופעה בישראל. תכנית הלב 24/7 החלה לפעול בשנת 2001 כפרויקט בשם "ערים בלילה". הפרויקט היה חלק מתכנית למיפוי, איתור, איסוף מידע ובחינת דרכי התערבות בקרב אוכלוסיית בני נוער המנוצלים מינית מסחרית. הפרוייקט מומן, במשך שנה וחצי, על ידי משרדי הרווחה, החינוך והקליטה, עמותת אשלים ועמותת עלם בשותפות עם עיריית ת"א, המשרד לביטחון פנים ומשרד המשפטים. לקראת תום תקופת הניסיון של הפרוייקט וכחלק מהותי ממשימת למידת התופעה, גובשה על ידי עמותת עלם תכנית המשך להתערבות וסיוע ייחודי לבנות ובני נוער המנוצלים מינית מסחרית. התכנית גובשה על סמך הידע והניסיון שהצטבר במפגשים עם בנות ובני הנוער ובתהליך הלמידה וכן על בסיס ניסיון שהצטבר בארצות שונות. התכנית שואפת להתאמה למאפיינים הייחודיים של התופעה, לאורחות חייהם ואישיותם של בני ובנות נוער בזנות.

בסוף הכנסת ה-18 דנה ועדת העבודה, הרווחה והבריאות של הכנסת במסגרות הטיפול בגברים (קטינים ובגירים) העוסקים בזנות. נציגת משרד הרווחה והשירותים החברתיים בדיון דיברה על התוכנית שפותחה בשירות למתבגרים, צעירות וצעירים של המשרד תוכנית ייעודית לטיפול בנוער קצה המציעה מענה, בין היתר, לקטינים ולצעירים במעגל הזנות. בישיבת הוועדה התבקש המשרד לפעול ליישומה של התוכנית בהדרגה ולהתחיל את היישום מטיפול בבני נוער בזנות. שר הרווחה דאז מאיר כהן אישר את יישומה של התוכנית.

בשנת 2014 נפתחה תכנית טיפול כוללנית לאוכלוסיית הקטינים והצעירים המנוצלים מינית מסחרית. לתכנית זו—הלב 24/7, שותפים עמותת עלם, השירות למתבגרים צעירות וצעירים של משרד הרווחה, והמינהל לשירותי רווחה של עירית תל אביב-יפו. התכנית התבססה על הנסיון המקצועי שהצטבר בתכנית "ערים בלילה" שהיתה התוכנית הראשונה לטיפול בני נוער וצעירים בזנות בישראל. מאז אוגוסט 2015 תכנית הלב 24/7 פועלת 24 שעות ביממה, שבעה ימים בשבוע כולל שבתות וחגים.

היקף התופעהעריכה

בשנים האחרונות גוברת המודעות הציבורית והמקצועית לחומרת הבעיה של ניצול מיני מסחרי בקרב בני ובנות נוער, צעירים וצעירות (להלן צעירים וצעירות). תופעה זו חמקמקה וקשה לאיתור ולאומדן. הערכה המבוססת על נתוני משרד הרווחה ועמותת עלם, המקובלת כהערכת חסר, היא כי בשנת 2014 היו בישראל בין 1,000 ל-1,300 קטינים וקטינות המעורבות בזנות ומספר דומה של צעירים ובעיקר צעירות בגילאי 18-24 המעורבים בזנות (סנטו וכרמלי, 2016) הקושי באומדן היקף התופעה קשור בסטיגמטיות שלה ובכך שרבים מהצעירות והצעירים המעורבים בה אינם מגדירים עצמם כמנוצלים או כמעורבים בזנות (אמיתי, 2015; גיא 2016; דיוויס-כהן 2008).

בישראל, זנות קטינים אסורה על פי החוק ונחשבת לניצול מיני של הקטין/ה, אולם איסור זה נאכף לעיתים רחוקות (גיא, 2016). אנשי מקצוע רואים בדרך כלל את הקטינים במעגל הניצול המיני מסחרי כקורבנות, שהקשר המיני בתמורה לכסף או שווה-כסף הינו אילוץ הנכפה עליהם, בדרך כלל על ידי אדם המבוגר מהם ובנסיבות של מצוקה קשה.

הדרכים בהן צעירים וצעירות מנוצלים מינית מסחרית מגוונות וכוללות מגעים מיניים חד-פעמיים בתמורה לאתנן כלשהו (כגון בגד או אלכוהול), קשר מיני קבוע ותכוף בתמורה למימון או לקורת גג עם מי שמכונים 'ספונסרים', ומעורבות אינטנסיבית וקבועה בזנות רחוב, זנות באינטרנט, דירות דיסקרטיות, מכוני ליווי ומועדוני חשפנות (גיא, 2016). התופעה קיימת בקרב נשים, גברים וטרנסג'נדריות—קטינים כבגירים (אלמוג, 2008; רבינוביץ' 2010). ניצול מיני מסחרי של קטינים נעשה הן על ידי בגירים והן על ידי קטינים אחרים.

מחקרים שנעשו על מבוגרים בזנות מצאו כי במקרים רבים הם נכנסו למעגל הזנות בגילאים צעירים (2000, Jeffreys). נראה כי הגיל הממוצע לתחילת המעורבות בזנות בקרב צעירות וצעירים נע בין 12 ל-14 (Hwang & Bedford, 2004; Pedersen & Hegna, 2003; Skidmore, 2000). גורמים רבים נמצאו קשורים לניצול מיני מסחרי ולכניסה לזנות, ביניהם: התעללות מינית בילדות, מצוקה קשה בבית שמביאה לעזיבתו או להוצאה חוץ-ביתית, דרות רחוב, התמכרות לסמים והשפעה של קבוצת שווים או גורמים מדיחים (Bittle, 2002; Cusick, 2002; Scott & Harper, 2006; Mohamad, 2006; Tyler, Hoyt & Witbeck, 2000). במקרים רבים, המעורבות בזנות היא אסטרטגית השרדות עבור צעירות וצעירים שעזבו את ביתם או גורשו ממנו (קצב, גיא ורויזמן-שיף, 2013). הגורם הכלכלי מזוהה על ידי צעירים בזנות כמרכזי בכניסה לזנות ובקושי לצאת ממנה, שכן הכסף המושג באמצעותה נתפס כזמין ומהיר ומאפשר תחושות קבלה, עצמאות, כח ושליטה בחיים שלא מתקיימות במקומות אחרים בחייהם (אמיתי, 2015; דיוויס-כהן, 2008; קוסנר, 2017; קסטל, 2015; Hwang & Bedford, 2004; Manopaiboon el al., 2003; Melrose, 2004 ).

מטרות תכניתעריכה

מטרת העל של התכנית היא להביא להפסקתה של תופעת הקטינים והצעירים המנוצלים מינית-מסחרית, מתוך מחוייבות לערכים של כבוד האדם וחירותו. מטרותיה המרכזיות כפי שנקבעו על ידי ועדת ההיגוי הן צמצום נזקים תפקודיים, גופניים ונפשיים המאפיינים קטינים וצעירים המנוצלים מינית מסחרית, ויציאה של קטינים וצעירים ממעגל הניצול המיני מסחרי על סוגיו.

מעני התכנית- הלב 24/7עריכה

במסגרת התכנית אנו מציעים מגוון רחב של שירותים הניתנים לבני הנוער והצעירים:

מרחב בטוח הפועל 24/7 המהווה קורת גג לצורך מזעור נזקים ומספק סיוע פיזי, נפשי והומניטארי הכולל ארוחות, מקלחת, כביסה, ומאפשר שהייה ומנוחה.

קו סיוע ארצי הפועל 24/7 בטלפון, באינטרנט, בפייסבוק ובאינסטגרם. הקו מציע מענה אנונימי לבני נוער הנמצאים על רצף הזנות וזקוקים לאוזן קשבת. 054-9773666.

ליווי אישי. בני הנוער והצעירים בתכנית מקבלים ליווי אישי על ידי איש צוות המלווה אותם באופן פרטני לאורך התהליך. הליווי מאפשר תמיכה, ייעוץ, סיוע במיצוי זכויות וטיפול רגשי.

השכלה ותעסוקה. במסגרת התכנית אנו מציעים סיוע וליווי בכל הקשור לתעסוקה והשכלה. הליווי כולל- כתיבת ובניית קורות חיים, הכשרות מקצועיות, עזרה במציאת עבודה, השלמת לימודים ועוד.


התכנית שמה לה למטרה לתת מענה באמצעות זמינות מרבית, פתיחות, התייחסות לא שיפוטית הכוללת קבלה והכלה של צעירים אלה. לכל אחד נתפרת תכנית אישית המותאמת עבורו.

לצמצם נזקים פיזיים ונפשיים הנגרמים לקטינים ולצעירים כתוצאה ממעורבותם בזנות.

לסייע לבני נוער וצעירים בפיתוח עצמאות כלכלית, שילוב בתעסוקה ובחברה, העצמה וצמיחה אישית של צעירים הנמצאים על רצף הזנות עד כדי יציאה ממעגל הזנות.


ראו גםעריכה

קישורים חיצונייםעריכה