דגל תלת-פסי

(הופנה מהדף טריבנד)

הטריבנד או דגל תלת-פסי הוא אחד העיצובים הנפוצים ביותר לדגלים ומשמש כבסיס לעיצובם של כ-30% מסך הדגלים הלאומיים.

דגל אוסטריה - טריבנד אופקי פשוט
דגל צרפת - טריבנד בשלושה צבעים. עיצוב זה נקרא גם טריקולור.
דגל קנדה - טריבנד בעל פסים לא שווים ומוטען.

כפי שמרמז שמו של הדגל המרכיב העיקרי של דגל זה הוא שלושה פסים צבעוניים ומרבית הלא-וקסילולוגים מכנים עיצוב זה במונח המוטעה טריקולור אך למעשה הטריקולור הוא סוג של טריבנד. לטריקולור כהגדרה ישנם שלושה צבעים בעוד שזהו לא המקרה ברבים מדגלי הטריבנד אשר לרוב מציגים שני פסים באותו צבע ומופרדים בצבע שונה.

בצורתו הבסיסית ביותר הטריבנד מורכב משלושה פסים אופקיים או אנכיים השווים בעוביים. לדוגמה דגלי אוסטריה וגרמניה האופקיים ודגלי ניגריה וצרפת האנכיים. בשני הזוגות הדוגמה השנייה היא גם טריקולור.

טריבנד אלכסוניים קיימים גם כן אך פחות נפוצים. דוגמה לכך היא דגל הרפובליקה של קונגו. דגלים שכאלה לא מכונים טריבנד על ידי ווקסילולוגים אלא מתוארים כבעלי פס אלכסוני פשוט (המכונה בנד בהרלדיקה) על שדה בצבע אחד או שניים.

עיצובים מורכבים יותר כוללים דגלים מוטענים או מושחתים בסמל כלשהו כדוגמת הדגל הקרואטי או דגל עם פסים לא שווים כדגלה של קולומביה. אחד העיצובים המפורסמים ביותר הוא דגל קנדה אשר מוטען בעלה עץ האדר ושלושה פסים לא שווים בעוביים. יחס פסי הדגל הוא 1:2:1, סגנון זה מכונה פס קנדי.