ניתן ליצור תיעוד על היחידה הזאת בדף יחידה:PV-options/תיעוד

function create(cat, msg) 
	return mw.ustring.format("[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות %s]]", cat) .. create_message(msg)
end

function create_message(msg) 
	return mw.ustring.format("<span class='paramvalidator-error'><br/>%s</span>", msg)
end


local options_0 = {
        ["no-templatedata"] = create("אין templatedata תקין",
					"לא נמצא templatedata תקין"),
        ["undeclared"] = create("שם שגוי",
					"פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-undeclared"] = create("שם שגוי ריק",
					"פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["undeclared-numeric"] = create("מספר סודר שגוי",
					"פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-undeclared-numeric"] = create("מספר סודר שגוי ריק",
					"פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-required"] = create("פרמטר חובה חסר",
					"פרמטרי חובה  [ paramname ] חסרים"),
        ["deprecated"] = create("שימוש בפרמטר מיושן",
					"שימוש בפרמטרים מיושנים [ paramname ]"),
        ["empty-deprecated"] = create("שימוש בפרמטר מיושן ריק",
					"שימוש בפרמטרים מיושנים ריקים [ paramname ]"),
        ["incompatible"] = create("סוג לא תואם",
					"סוג לא תואם [ paramname ]"),
        ["duplicate"] = create("כפילות פרמטרים",
					"כפילות פרמטרים [ paramname ]"),
        ["unsuggested-value"] = create("ערך מחוץ לרשימת הערכים המוצעים",
					"'paramandvalue' אינו ערך חוקי"),
        ["multiple"] = "[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות שגיאות ממספר סוגים]]",
        ["any"] = "[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות]][[קטגוריה:שגיאות פרמטריות בתבנית tname_naked]]",
        ["doc-subpage"] = "תיעוד",
        ["wrapper-prefix"] = "<span class='paramvalidator-wrapper'><span class='paramvalidator-error' style='text-align:center;'><br/>שגיאות פרמטריות ב[[templatename]] </span>",
        ["wrapper-suffix"] = " </span>"
    }
local options_rest = {
        ["no-templatedata"] = create_message("לא נמצא templatedata תקין"),
        ["undeclared"] = create_message("פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-undeclared"] = create_message("פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["undeclared-numeric"] = create_message("פרמטרים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-undeclared-numeric"] = create_message("פרמטרים ריקים [ paramname ] לא מופיעים בהגדרת התבנית"),
        ["empty-required"] = create_message("פרמטרי חובה  [ paramname ] חסרים"),
        ["deprecated"] = create_message("שימוש בפרמטרים מיושנים [ paramname ]"),
        ["empty-deprecated"] = create_message("שימוש בפרמטרים מיושנים ריקים [ paramname ]"),
        ["incompatible"] = create_message("סוג לא תואם [ paramname ]"),
        ["duplicate"] = create_message("כפילות פרמטרים [ paramname ]"),
        ["multiple"] = "",
        ["any"] = "[[קטגוריה:שגיאות פרמטריות מחוץ למרחב הערכים]]",
        ["doc-subpage"] = "תיעוד",
        ["skip-empty-numeric"] = "0",
        ["wrapper-prefix"] = "<span class='paramvalidator-wrapper'><span class='paramvalidator-error' style='text-align:center;'><br/>שגיאות פרמטריות ב[[templatename]] </span>",
        ["wrapper-suffix"] = " </span>"
    }

local result = {
	[0] = options_0,		-- ערכים
	[2] = options_rest,		-- משתמש	
	[4] = options_rest,		-- ויקיפדיה
	[6] = options_0,		-- קובץ
	[10] = options_0,		-- תבנית
	[12] = options_rest,	-- עזרה
	[14] = options_0,		-- קטגוריה
	[100] = options_0,		-- פורטל
	[108] = options_rest,	-- ספר	
	[118] = options_rest,	-- טיוטה
	[446] = options_rest,	-- הוראה
	[828] = options_rest,	-- יחידה
	[2300] = options_rest,	-- גאדג'ט
	[2302] = options_rest,	-- הגדרת גאדג'ט
	[2600] = options_rest,	-- נושא
}
return result