כיול

פעולה המאפשרת הערכה

כִּיּוּל (או קליברציה) של כלי מדידה הוא פעולה המאפשרת הערכה של דיוק המדידה, וכוונון כלי המדידה כך שיהיה מדויק יותר. בניסוח מדעי, הכיול מאפשר להעריך את שגיאת המדידה.

בכל מדידה קיימת שגיאת מדידה, או אי-ודאות, שנחשבת לחלק בלתי נפרד מתוצאת המדידה. בדרך כלל הגודל נמדד באופן עקיף ואת הגודל המבוקש מסיקים מתוך חוק פיזיקלי, למשל במדידת התנגדות חשמלית מודדים מתח וזרם שמהם מסיקים את ההתנגדות לפי חוק אוהם. במקרה זה צריך לקשר גם את השגיאות המתאימות.

הגדרת הכיול לפי (BIPM (Bureau International des Poids et Mesures[1] עריכה

באנגלית - BIPM (English: International Bureau of Weights and Measures) עריכה

כיול הוא ההשוואה המתועדת של מכשיר המדידה שיש לכייל, מול התקן ייחוס (Reference) שניתן לעקוב אחריו. יש לציין כי התקן הייחוס אינו בהכרח מכשיר אלא יכול להיות למשל מסה, חלק מכני, התקן ייחוס פיזי, נוזל ייחוס או גז.

כאשר מכיילים מכשיר מדידה עם מכשיר אחר בעל דיוק גבוה יותר (מכשיר ייחוס), התהליך תמיד כולל אי ודאות מסוימת. אי ודאות פירושה כמות ה"ספק" בתהליך הכיול, כך שהיא מספרת עד כמה תהליך הכיול היה "טוב". אי ודאות יכולה להיגרם ממקורות שונים, כגון המכשיר הנבדק, התקן הייחוס, שיטת הכיול או תנאי סביבה.

מוטיבציה עריכה

הכיול מקשר בין הגודל המבוקש ושגיאת המדידה שלו, לגדלים הנמדדים בפועל בניסוי והשגיאה שלהם,[2] באמצעות שימוש ב"סטנדרטי מדידה", שיכולים להיות דגמים בעלי גודל ושגיאה ידועים, או מכשיר אחר בעל שגיאה ידועה המודד את אותו הגודל.

נהוג לחלק את השגיאות[3] לשגיאה אקראית (Precision), שהיא טווח התוצאות המתקבל במדידה בתנאים זהים (נקראת גם סטיית תקן או סטייה מהממוצע או הדירות), ולשגיאה שיטתית (Accuracy) שהיא הסטייה של ממוצע המדידות מהערך ה"אמיתי". כיול נועד למצוא את השגיאה השיטתית, כיונון נועד להפחית אותה. את השגיאה האקראית ניתן להפחית באמצעות מדידות רבות יותר בתנאים זהים.

תוצאות עריכה

התוצאה של כיול יכולה להיות מוצגת באופנים רבים. בין הנפוצים: גודל קבוע להוספה או להכפלת התוצאה, פונקציה הקושרת תנאי סביבה וגודל נמדד לגודל המבוקש והשגיאה, ועוד. כל אלו עזרים חיצוניים לצמצום שגיאה אצל המשתמש, אך קיימת אפשרות לצמצם אותה פיזית במכשיר, התהליך נקרא כיונון (Adjustment), שזה כמו "איפוס" של מכשיר המדידה.

למשל, המטרה של כיול מצלמות ראש סיכה יכולה להיות מציאת כל הפרמטרים של המצלמה: אורך מוקד, נקודת מרכז המסך, הזווית בין צירי המצלמה, קנה המידה של המצלמה בכל אחד מהצירים ועוד. כדי לכייל מצלמות ולקבל תוצאה זו, ניתן לצלם כמה תמונות של לוח משבצות מוטה בזוויות שונות, לא ידועות, ביחס למצלמה, ולהפיק את כל המידע הנדרש על המצלמה.[4]

אי ודאות כיול עריכה

כאשר מכיילים מכשיר מדידה עם מכשיר אחר בעל דיוק גבוה יותר (מכשיר ייחוס), התהליך תמיד כולל אי ודאות מסוימת. אי ודאות פירושה כמות השגיאה בתהליך הכיול, כך שהיא מספרת עד כמה תהליך הכיול היה מדויק. אי ודאות יכולה להיגרם ממקורות שונים, כגון המכשיר הנבדק, התקן הייחוס, שיטת הכיול או תנאי סביבה. אי ודאות במדידה ניתנת לחישוב והיא מייצגת את הפיזור של הערכים הנמדדים, ומייצגת את דיוק וטיב הכיול.

הסמכה לכיול מכשירים עריכה

כיול המכשירים מתבצע על ידי מעבדה מוסמכת באמצעות אנשי מקצוע מומחים ומיומנים בתחום הכיול. ההסמכה מתבצעת על פי עקרונות אחידים עולמיים, ולרוב הסמכת מעבדת בדיקה וכיול מבוססת על התקן הבינלאומי ISO/IEC 17025. תקן זה ניתן למעבדה על ידי גוף החבר בארגון ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation[5]

מעבדת בדיקה וכיול מקבלת תעודת הסמכה שבה מוגדר באילו תחומים היא מוסמכת לכייל, מהם ערכי טווח הכיול וכן את דיוק המדידה בכל תחום.

תדירות כיול מכשירים עריכה

חשוב לבצע כיול תקופתי למכשירים וזאת בהתאם לשימוש ולאופי המכשיר והמוצר. בקביעת תדירות הכיול יש לקחת בחשבון את הפרמטרים הבאים:

 • מידת חשיבות המדידה המבוצעת במכשיר
 • הנחיות יצרן
 • היסטוריית היציבות של המכשיר
 • דרישות רגולטוריות ומערכת האיכות
 • השלכות ועלויות של כיול כושל
 • שיקולים נוספים בהתאם לאופי המוצר והמכשיר

היבטים חוקיים עריכה

קיימות מדידות עם השלכות חוקיות או עסקיות - למשל מדידת מהירות רכב בדיון בעבירות התנועה, שקילה או מדידת נפח של סחורות, ועוד. במדינת ישראל חוק מידות ומשקלות מסדיר את נושא כיול מכשירי המדידה עבור מדידות אלו.

כיול מכשירי מדידה נדרש ע"פ נוהלי איכות של מכון התקנים הישראלי בהתאם לנוהלי איכות בתקנים בינלאומיים.

הכיול חייב להתבצע עם כלי מדידה עם דיוק יותר גבוהה מהכלי הנבדק, בעל עקיבות (אנ') (כאשר שרשרת הכיולים מובילה לאמות מידה בינלאומיות).

ישנם תקנים בין לאומיים שונים לשיטת ביצוע הכיול. מעבדות אשר מבצעות כיולים בתקנים אלו ונבדקות על ידי גורמים בין לאומיים להסמכת מעבדות, נקראות מעבדות בדיקה וכיול. הסמכת מעבדות כאלה בישראל היא בסמכות הרשות הלאומית להסמכת מעבדות.

דוגמאות עריכה

כיולים מתבצעים בתחומים שונים כגון[6]:

 • אורך וזווית
 • מסה
 • כוח מומנט, לחץ
 • הספק, אנרגיה
 • תדר גבוה RF
 • זמן
 • טמפרטורה
 • לחות
 • זרם ישר DC, תדר נמוך

קישורים חיצוניים עריכה

  מדיה וקבצים בנושא כיול בוויקישיתוף
VIM, 3rd edition, JCGM 200:2008, המכון הבינלאומי למשקלות ומידות (BIMP) בפריז

הערות שוליים עריכה

 1. ^ BIPM
 2. ^ International Vocabulary of Metrology 2008 2.39
 3. ^ Experimentation and Measurement p.93
 4. ^ Zhengyou Zhang, Flexible Camera Calibration By Viewing a Plane From Unknown Orientations
 5. ^ »ABOUT ILAC (באנגלית)
 6. ^ מכון התקנים הישראלי: המרכז הישראלי לכיול | מעבדות כיול, באתר www.sii.org.il