כתובות נבחרות בלטינית

כתובות נבחרות בלטיניתלטינית: Inscriptiones Latinae Selectae, בקיצור: ILS) הוא אוסף כתובות בלטינית בעל שלושה כרכים שנערך על ידי הרמן דסאו. העבודה פורסמה בשלושה חלקים בשנים 1892-1916, כל הספרים וההערות נרשמו בלטינית. כל כתובת זוהתה במספר, ולכן חוקרים רבים רושמים את הקיצור ILS בצירוף מספר כהתייחסות לכתובת מסוימת בלטינית כמו באוסף הכתובות הלאטיניות (CIL).

עטיפה של הספר כתובות נבחרות בלטינית

לדוגמה: הכתובת בשער טיטוס בקירקוס מקסימוס, מסומת באוסף הכתובות הלאטיניות כ-CIL VI 944 בעוד שבכתובת נבחרות בלטינית היא מסומנת כ-ILS 264.

ILS מצוטט גם כ-Dessau או D.

לקריאה נוספתעריכה

  • F. Haverfield, Reviewed work(s): Inscriptiones Latinae Selectae by H. Dessau; Berolini; Weidmannos, The Journal of Roman Studies 7, (1917), pp. 139-140

קישורים חיצונייםעריכה