לשכת המבקרים הפנימיים

עמותה ישראלית
ערך ללא מקורות
בערך זה אין מקורות ביבליוגרפיים כלל, לא ברור על מה מסתמך הכתוב וייתכן שמדובר במחקר מקורי.

אנא עזרו לשפר את אמינות הערך באמצעות הבאת מקורות לדברים ושילובם בגוף הערך בצורת קישורים חיצוניים והערות שוליים.
אם אתם סבורים כי ניתן להסיר את התבנית, ניתן לציין זאת בדף השיחה. (16\ 03 \ 2022)

יש לשכתב ערך זה. ייתכן שהערך מכיל טעויות, או שהניסוח וצורת הכתיבה שלו אינם מתאימים.
אתם מוזמנים לסייע ולתקן את הבעיות, אך אנא אל תורידו את ההודעה כל עוד לא תוקן הדף. ייתכן שתמצאו פירוט בדף השיחה.

לשכת המבקרים הפנימיים IIA ישראל היא חברה לתועלת הציבור המשמשת כמסגרת ארגונית מקצועית למבקרים פנימיים שכירים ועצמאיים מכלל מגזרי המשק, לרבות: משרדי ממשלה, חברות ציבוריות וממשלתיות, בנקים, חברות ביטוח, רשויות מקומיות, עמותות וחל"צים. מטרתה היא להוות הסמכות המקצועית המובילה בביקורת פנימית בישראל.

לשכת המבקרים הפנימיים
תחום ביקורת פנימית עריכת הנתון בוויקינתונים
מדינה ישראל עריכת הנתון בוויקינתונים
מטה הארגון תל אביב-יפו עריכת הנתון בוויקינתונים
יושב ראש דורון רונן עריכת הנתון בוויקינתונים
עובדים 2 (נכון ל־2018) עריכת הנתון בוויקינתונים
תקופת הפעילות 1960–הווה (כ־63 שנים) עריכת הנתון בוויקינתונים
theiia.org.il
לעריכה בוויקינתונים שמשמש מקור לחלק מהמידע בתבנית

הלשכה משמשת כנציג המוסמך של לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA), שהיא הגוף המקצועי העליון הקובע את כללי המקצוע (סטנדרטים בינלאומיים, נהלים והנחיות מקצועיות) במשך עשרות שנים (משנת 1941), מרכז את תוכניות ההכשרה והלימוד של מקצוע הביקורת הפנימית ואת התכנים המקצועיים הקשורים במקצוע זה ומעניק תעודות הסמכה (CIA-מבקר פנימי מוסמך והסמכות בינלאומיות נוספות אחרות) לעוסקים במקצוע הביקורת הפנימית בישראל וברחבי העולם.

מטרות הלשכה ופעילויותיה עריכה

במטרה לקדם את מקצוע הביקורת הפנימית בישראל, פועלת הלשכה במגוון תחומים כלהלן:

ייצוג, שיתוף פעולה ויחסי גומלין עריכה

 • ייצוג מקצוע הביקורת הפנימית בפני הכנסת, רשויות המדינה וכל גוף ציבורי אחר בישראל ומחוצה לה.
 • הגברת מודעות הציבור למקצוע הביקורת הפנימית ולערך המוסף שלה.
 • הגנת העצמאות המקצועית, המעמד והזכויות של חבריה.
 • ייזום, עידוד וקיום שיתופי פעולה עם גופים ולשכות מקצועיות אחרות, בישראל ומחוצה לה, לשם קידומו של מקצוע הביקורת הפנימית.

קידום חקיקה עריכה

 • קידום חקיקה הנוגעת לביקורת הפנימית.
 • פעילות במטרה להכיר בתקנים המקצועיים הבינלאומיים של ה-IIA כתקנים מקצועיים מקובלים לפי חוק הביקורת הפנימית ולפי כל דין. כמו כן, לבחון ולקבוע תקנים, הנחיות ונהלים נוספים בנושאי ביקורת פנימית בישראל.

קידום הידע המקצועי והסמכה מקצועית עריכה

 • הגברה ושיפור הידע המקצועי וההכשרה של מבקרים פנימיים, הן אלה העוסקים בביקורת פנימית והן אלה המעוניינים לעסוק במקצוע זה.
 • תרגום, התאמה וכתיבה של הנחיות מקצועיות, המחייבות את חברי הלשכה, באמצעות הוועדה המקצועית של הלשכה.
 • הכשרה מקצועית באמצעות קורסים, השתלמויות ולימודים אקדמיים, לרבות השתלמויות לפי סעיף 3(א)(5) בחוק הביקורת הפנימית.
 • פרסום כתבי עת, מאמרים, פרסומים ומחקרים מקצועיים הנוגעים לביקורת הפנימית.
 • יצירת וניהול מאגר ידע, מידע ומחקר ופיתוח תורות ומחקרים בתחום הביקורת הפנימית.
 • קיום קורסים להכנה לבחינות הסמכת מבקרים פנימיים מטעם ה-IIA.

הטמעת הקוד האתי (פירוט נוסף בהמשך) עריכה

 • הלשכה פועלת לאכיפת הקוד האתי של ה- IIA לפעילותם המקצועית של החברים, לבדיקת תלונות על הפרת הקוד האתי על ידי חברים, ולדיווח על תוצאות הבדיקות ל-IIA.
 • טיפוח יחסי חברות וכבוד בין אנשי מקצוע הביקורת הפנימית וחיזוק הזיקה לערכים האנושיים והתרבותיים אשר ביסודות המקצוע.

מוסדות מקצועיים מרכזיים עריכה

הלשכה פועלת באמצעות מוסדות מקצועיים נבחרים, שהעיקריים בהם הם:

 • דירקטוריון, אקזקוטיבה, ועדת כספים והשקעות, ועדת ביקורת.
 • ועדה מקצועית - הוועדה אחראית לתרגום תקני ה- IIA והתאמתם (בתיאום עם ה- IIA) לחוק ולמציאות הנוהגת בישראל, לגיבוש הנחיות מקצועיות ונהלים במקצוע הביקורת הפנימית, להכנת הצעות לחקיקה ורגולציה אחרת וגיבוש הערות מקצועיות לטיוטות חקיקה ורגולציה אחרת, לפיתוח תורות של ביקורת פנימית ומחקרים שיתנו מענה לסוגיות מקצועיות. 
 • ועדת כנסים, לימודים והשתלמויות - הוועדה אחראית לפעול לשיפור הידע המקצועי וההכשרה של מבקרים פנימיים, באמצעות תכנון ויישום אירועים מקצועיים, לרבות קיום כנס שנתי, קורסים וסדנאות, קורסי הכנה לבחינות הסמכה, ותארים אקדמאים בתחומי הביקורת הפנימית.
 • ועדת מידע ופרסומים - הוועדה אחראית לפרסום מידע מקצועי, מאמרים ומחקרים באמצעות אתר הלשכה ובאמצעות כתב עת מקצועי, תוך קביעת התכנים ואופן הצגתם.
 • ועדת הגנת חברים - הוועדה אחראית לספק הגנה למבקרים פנימיים ולמנוע התנכלויות כלפיהם, להיות כתובת לפניות המבקרים לקבלת הגנת הלשכה ולגבש חוות דעת במקרים אלה.
 • ועדת אתיקה - הוועדה אחראית להטמיע חשיבה והתנהגות אתית בקרב מבקרים פנימיים, להוות כתובת לפניות הקשורות לאתיקה בביקורת פנימית ולגבש חוות דעת בהיבטים אלה.
 • בית דין חברים - בסמכותו לדון בסכסוכים שעניינם התנהגות שאינה הולמת חבר לשכה ואת כבוד המקצוע, שיש עימה פגיעה בשמה הטוב של הלשכה, או באמון שרוחש הציבור לה, או לחבריה, בהפרת תקנון והחלטות הלשכה ומוסדותיה.  
 • ועדת גיוס ושימור חברים.
 • פורומים מקצועיים של המגזרים הבאים: משרדי הממשלה, המגזר הפיננסי, רשויות מקומיות ותאגידים עירוניים, חברות ממשלתיות.

תקנים מקצועיים בינלאומיים עריכה

ביקורת פנימית היא פעילות בלתי תלויה ואובייקטיבית של הבטחה (Assurance) וייעוץ, אשר מיועדת להוסיף ערך ולשפר את פעולות הארגון. היא מסייעת לארגון להשיג את מטרותיו בהבאת גישה שיטתית וממוסדת, לשם הערכה ושיפור האפקטיביות של תהליכי ניהול סיכונים, בקרה, פיקוח וממשל תאגידי.

לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) קבעה תקנים מקצועיים בינלאומיים, המספקים מסגרת לביצוע וקידום של שירותי ביקורת פנימית, מוסיפים ערך לארגון ומשמשים בסיס להערכת ביצועי הביקורת הפנימית.

התקנים המקצועיים הבינלאומיים שנקבעו על ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית (IIA) משמשים בעבודתם של כ- 235 אלף מבקרים פנימיים, חברי ה IIA - בכ- 180 מדינות. תקנים אלה אומצו גם על ידי האו"ם, ה OECD- ו) IFAC- בהם מדינת ישראל חברה), על ידי ה EU-  (אליו מדינת ישראל נספחת) וע"י ה- INTOSAI - איגוד מבקרי המדינה בעולם (בו חבר משרד מבקר המדינה הישראלי).

התקנים תורגמו על ידי הלשכה ומהדורה מעודכנת לחודש ינואר 2017 זמינה באתר הלשכה (ראה להלן קישורים חיצוניים).

תקנים אלה כוללים:

 • תקני תכונות (Attribute Standards) - עוסקים בתכונות ובמאפיינים הנדרשים מיחידים ומארגונים, המבצעים ביקורת פנימית.
 • תקני ביצוע (Performance Standards) - מתארים את אופי פעילות הביקורת הפנימית ומספקים קריטריון איכות, שבהשוואה אליו ניתן למדוד את השירותים המסופקים.
 • תקני יישום (Implementation Standards) - מסייעים למבקרים פנימיים ליישם את תקני התכונות, תקני הביצוע והיבטים של הקוד האתי, על ידי פירוט הנחיות למתן שירותי הביקורת, הן במסגרת שירותי הבטחה (Assurance) והן במסגרת שירותי ייעוץ ((Consulting.

קוד אתי עריכה

הקוד האתי נקבע על ידי לשכת המבקרים הפנימיים העולמית  (IIA) במטרה לקדם תרבות אתית במסגרת מקצוע הביקורת הפנימית.

הקוד האתי כולל שני מרכיבים:

 • עקרונות רלוונטיים למקצוע ולפרקטיקת הביקורת הפנימית.
 • כללי התנהגות המפרטים נורמת התנהגות המצופה ממבקרים פנימיים ומסייעים בפירוש העקרונות לכדי יישום פרקטי.     

העקרונות שנקבעו במסגרת הקוד האתי הם:

 • יושרה - יושרתם של המבקרים הפנימיים יוצרת אמון המהווה את הבסיס להסתמכות על כושר השיפוט שלהם.
 • אובייקטיביות - המבקרים הפנימיים מציגים אובייקטיביות מקצועית ברמה הגבוהה ביותר  באיסוף, בהערכה ובמסירה של מידע על הפעילות, או על התהליכים הנבדקים. המבקרים הפנימיים עושים הערכה מאוזנת של כל הנסיבות הרלוונטיות ואינם מאפשרים לאינטרסים אישיים או לאינטרסים אחרים להשפיע על חוות הדעת שהם מגבשים.
 • חיסיון - מבקרים פנימיים מכבדים ומעריכים את זכות הקניין על המידע שהם מקבלים ואינם חושפים מידע זה ללא קבלת הרשאה מתאימה, אלא אם קיימת חובה משפטית או מקצועית לעשות כן.
 • יכולת - מבקרים פנימיים מיישמים את הידע, את המיומנויות ואת הניסיון הדרושים לביצוע שירותי ביקורת פנימית.

חקיקה בישראל עריכה

החובה למנות מבקר פנימי חלה מכוח ההוראות הבאות:

 • חוק הביקורת הפנימית, תשנ"ב-1992 - קובע את החובה לקיים ביקורת פנימית בגופים ציבוריים.
 • החובה למנות מבקר פנימי, תוך הפניה להוראות חוק הביקורת הפנימית וקביעת הוראות ייחודיות למגזרים שונים נקבעה:

o       בחוק החברות, תשנ"ט-1999, לגבי חברות ציבוריות וחברות מדווחות בסעיפים 146- 153, ולגבי חברה לתועלת הציבור בסעיף 345ט.  

o       בפקודת הבנקאות, 1941, סעיף 14ה' ובהוראת בנקאי תקין 307 בנושא "פונקציית הביקורת הפנימית".

o       בחוק הפיקוח על עסקי ביטוח, תשמ"א-1981, סעיף 92א.  

o       בחוק המועצה להשכלה גבוהה, תשי"ח-1958, סעיף 15א.

o       בפקודת העיריות, סעיף 167.

o       בפקודת המועצות המקומיות, סעיף 35 א.

o       בחוק החברות הממשלתיות, תשל"ה-1975, סעיף 49א.

o       בחוק העמותות, תש"ם-1980, סעיף 30א.

o       בחוזר נציבות שירות המדינה (מערכת הבריאות), 23/3/2014.

קישורים חיצוניים עריכה