מדד מחירי התוצר

מדד מחירי התוצר (או: מדד מחירי התמ"ג) הוא מונח כלכלי המציין את היחס בין התמ"ג הנומינאלי (תוצר במחירים "שוטפים") לתמ"ג הריאלי (תוצר במחירים קבועים, לפי מחירי שנת ייחוס מסוימת).

חישוב מדד מחירי התוצר

עריכה

הנוסחה לחישוב מדד מחירי התוצר היא הבאה:

מדד מחירי התוצר = (תמ"ג נומינלי \ תמ"ג ריאלי) * 100

ראו גם

עריכה

קישורים חיצוניים

עריכה