מדיה ויקי:Gadget-RestoreWarnings/הוראות

הקישורים החדשים בדף השוואת גרסאות של העריכות, מסומן בצהוב
הקישורים החדשים בדף השוואת גרסאות של העריכות, מסומן בצהוב

הסקריפט מוסיף קישורים מיוחדים בדף השוואת גרסאות, ובדף שמוצג למנטרים ומפעילים אחרי ביצוע שחזור מהיר (Rollback).
לחיצה על הקישור מזינה את התבנית הרצויה בדף השיחה של המשתמש, כולל חתימה. התבניות שניתן להוסיף לדף השיחה הן: {{אזהרה}}, {{ניסויים}}, {{בוטל}} (בתבנית זו ניתן להזין בחלון שנפתח את סיבת הביטול), {{חזרה על עריכה}} {{פרסומת}} {{הסבר}} (בתבנית זו ניתן לסמן בחלון שנפתח האם עריכה בוטלה), למשתמשים רשומים {{בה}} ולאנונימיים {{תודה}}. (למפעילי מערכת נוספת {{נחסמת}}). כמו כן הסקריפט מציג למפעילים לאחר ביצוע מחיקה את האפשרויות {{פרסומת}}, {{הבל}}, {{נמחק}}, {{נמחק ניסויים}}.

ניתן להגדיר תבניות נוספות שיוצגו למשתמש: לחיצה על ⚙ שליד שורת התבניות תפתח חלונית, שבה תוכלו להוסיף שמות של תבניות. בין תבנית לתבנית יש להפריד עם פסיק (,) ללא רווח.

התאמה אישית

כאשר אתם משאירים למשתמש אחר הודעה בעזרת הסקריפט, דף השיחה בו השארתם את ההודעה יתווסף או שלא יתווסף לרשימת המעקב שלכם לפי מה שבחרתם ב"העדפות" תחת "רשימת המעקב" בתיבת הבחירה "מעקב אחרי דפים שערכתי", פרט לארבע תבניות - 'ניסוי','פרסום','הועתק','הסבר' שלא יצורפו לרשימת המעקב גם אם ב"העדפות" בחרתם לעקוב אחרי דפים שערכתם.

ניתן לשלוט בצירוף דפי שיחה להם הוספתם תבנית בעזרת הסקריפט בנפרד מבחירתכם ב"העדפות", על ידי עריכת הדף מיוחד:הדף שלי/common.js, לפי הדוגמה המצורפת:
window.script64Watch = 'watch';
שורה זו תגרום שכל דף שיחה אליו הוספתם תבנית אזהרה בעזרת הסקריפט יתווסף לרשימת המעקב שלכם, ללא תלות ב"העדפות".
window.script64Watch = 'unwatch';
שורה זו תגרום ששום דף שיחה אליו הוספתם תבנית אזהרה בעזרת הסקריפט לא יתווסף לרשימת המעקב שלכם, ללא תלות ב"העדפות".
window.script64Watch = {
	'ניסוי': 'watch',
	'אזהרה': 'unwatch',
	'הבל': 'watch'
};
קטע זה יגרום לכך שהוספת תבנית "ניסוי" תוסיף את דף השיחה לרשימת המעקב, הוספת תבנית "אזהרה" לא תוסיף את הדף, והוספת כל תבנית אחרת תוסיף או לא תוסיף את הדף לרשימת המעקב לפי הבחירה ב"העדפות".