מודיעין עסקי הוא איסוף וניתוח של מידע על השוק שבו פועל תאגיד מסוים, כבסיס לקבלת החלטות עסקיות. בפרט כולל המודיעין העסקי איסוף מידע על מוצרים ותהליכי עבודה של מתחרים וכן מציאת דפוסי התנהגות במידע שנאסף.

מודיעין תחרותי

עריכה

השיטות המשמשות במודיעין עסקי דומות ביסודן לאלה המשמשות במודיעין צבאי. הן מבוססות על איסוף מידע, ניתוח המידע והכוונת הפעילות העסקית בהתאם. איסוף המידע על היריבים העסקיים, מתחלק על פי רוב לאיסוף לגיטימי, ולאיסוף שאינו לגיטימי והגובל לעיתים בפלילים.

שיטות האיסוף הלגיטימיות כוללות מעקב אחרי הפרסומים הפומביים של היריב העסקי והפרסומים אודותיו, ניתוח פעילותו העסקית, איתור קהלי המטרה שלו, קמפיין גיוס עובדים שלו, הודעות בעיתונות, הודעות לבורסה וכדומה. בעולם התעשייתי נוהגים לבדוק ולבחון את המוצר המתחרה בשיטות של הנדסה הפוכה (Reverse Engineering), קרי פירוק המוצר המושלם לגורמיו וניסיון להכיר את מרכיביו הבסיסיים יותר, לרבות הבנה של התהליכים ההנדסיים שעמדו ביסוד יצורו והכנתו.

הכלים הלגיטימיים מבוססים על כלי מידענות מאחר שהם מתמקדים בידע גלוי ולגיטימי. ידע זה מתמקד בדרך כלל במה שכבר אירע ובכך מקשה על יצירת יתרון תחרותי בין מתחרים העושים שימוש באותם פתרונות. עובדה זו האיצה פיתוח של מתודולוגיות כדוגמת מודיעין אנושי בעולם העסקי, העומדות בכללים אתיים מחמירים.

לצד בדיקה ובירור לגיטימיים של מהלכי החברות המתחרות, כולל המודיעין העסקי פעילות של ריגול תעשייתי, בשיטות הדומות לאלה הנהוגות במערכות איסוף מודיעין צבאיות. הפעלת שיטות כאלה במסגרת אזרחית - מהווה על פי רוב שיטות המשפט המודרניות עבירה פלילית.

בינה עסקית (BI)

עריכה

בינה עסקית היא התחום המשמש לניתוח מידע שנאסף על מנת למצוא בו דפוסים שיסייעו בקבלת החלטות ניהוליות. בינה עסקית עוסקת בניתוח מידע שכבר קיים בידי הארגון ולא באיסופו. כמו כן BI אינו מתמקד באיומים קיימים, אלא בהשגת יתרון יחסי וכולל שיטות מגוונות למחקר הנתונים. אחת השיטות המרכזיות במודיעין עסקי, והבסיס של BI לשימושי מידע ארגוני, היא כריית מידע או כריית נתונים (Data mining).

דרכי איסוף המידע

עריכה

כיום, לאור המידע האינסופי הקיים ברשת, מקובל בצוותי המודיעין העסקי לאסוף את המידע בצורה אוטומטית. לטובת האיסוף פותחו כלים לניטור מקורות ברשת, בדגש על אתרי אינטרנט ופרופילים ברשתות חברתיות וניתוח המידע הנאסף על ידי צוותי אנליסטים במחלקות המודיעין העסקי על מנת לספק דו"חות ליחידות העסקיות של הארגון.

ראו גם

עריכה

לקריאה נוספת

עריכה
  • לאונרד מ' פולד, מודיעין בעולם העסקים - איך למנוע מן המתחרים להפתיע אתכם, הוצאת מטר, 2007.

קישורים חיצוניים

עריכה

הערות שוליים

עריכה