מודל האינדקס היחיד

מודל האינדקס היחידאנגלית: Single Index Model) הוא מודל כלכלי מקובל לחישוב התשואה הנדרשת על הסיכון שבנכסי חברות ומניותיהן. על פי המודל ניתן לשייך את התשואה של נכס i כלשהו לשלושה מרכיבים: רכיב התלוי בביצועי הנכס המכונה , רכיב התלוי בתשואת השוק, , המכונה ורכיב אקראי המכונה ריבית שיאורית או . באופן מתמטי ניתן לתאר את המודל כך: .

ניתן להוכיח שבתוחלת לאורך מספר שנים הריבית השיאורית מתאפסת: .

השימוש במודל להערכת התשואה הנדרשת על נכסים הוא נפוץ ועל פי ממצאים אמפיריים הוא מתקיים בקירוב טוב.

ערך זה הוא קצרמר בנושא כלכלה. אתם מוזמנים לתרום לוויקיפדיה ולהרחיב אותו.